Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Zicht op speeltuin in Dragondersstraat.district Ekeren

Maak Ekeren Mee – idee | speeltuinen en jeugd

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën en vragen rond speeltuinen en jeugdbeleid.

Jullie ideeën

Verschillende Ekerenaars stuurden een idee in rond speeltuinen of het jeugdbeleid. We kregen ideeën voor de speeltuinen in park Hof de Bist, Veltwijckpark, Bund, aan school St.-Vincent, Weide, Jef Van Hoofstraat en Willebeeklaan. We kregen ook ideeën rond een feestzaal/fuifzaal en meer activiteiten voor jongeren.

Wat hebben we ermee gedaan?

Speeltuin park Hof De Bist

Het idee dat we hierover kregen, was om de speeltuin te vergroten en in te richten voor meer leeftijden. Binnen het kader van het beheerplan van het park werden er een aantal projecten opgestart, één daarvan is het vernieuwen van de huidige speeltuin. Het wordt een combinatie tussen speeltoestellen en spelaanleidingen. We zorgen niet enkel voor aparte zones per leeftijdscategorie maar willen ook plezier voor andersvaliden. Uitvoering is voorzien in 2021.

Speeltuin Veltwijckpark

We kregen een idee binnen over een opfrissing van de speeltuin Veltwijckpark en het toevoegen van een airtrampoline. In het beheerplan van het park Veltwijck is voorzien dat de speeltuin in de toekomst een andere locatie krijgt en dan volledig vernieuwd wordt. Extra speeltoestellen toevoegen is voordien niet echt aan de orde. Onderhoud en opfrissing gebeurt zeker. In het voorjaar 2020 werden de schommels vervangen.

Speeltuin Bund

Het idee was om meer speeltoestellen voor kleine kinderen te voorzien. De speeltuin werd nog niet zo lang geleden vernieuwd en heeft nu speelzones voor 3 leeftijdscategorieën ook voor de allerkleinsten. Vroeger was de speeltuin enkel voorzien van toestellen voor de allerkleinsten. Dat er nu minder spelaanleiding is voor de allerkleinsten is een logisch gevolg van de volledige vernieuwing richting alle leeftijden.

Speeltuin aan school Sint-Vincent Leugenberg

We kregen het idee om deze speeltuin op te waarderen. Door de moeilijke bereikbaarheid van deze speeltuin voor de hele wijk, werd er echter reeds eerder beslist om deze speeltuin te laten uitdoven. Ter vervanging kwam er wel een nieuwe speelnatuur tussen Weide en Leugenberg.

Speeltuin Weide

Het idee ging over beter onderhoud, het voorkomen van het gebruik als hondenweide en het voorzien van fietsenrekken en vuilbakken. Na een heraanleg is het onderhoud nog een tijd de verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze periode loopt in 2020 af waardoor de groendienst het onderhoud volledig op zich kan nemen. Gebruik als hondenweide is uiteraard niet toegelaten. Deze melding werd dan ook doorgegeven voor extra controle. Voor fietsenrekken is er spijtig genoeg te weinig plek, dat werd reeds bekeken tijdens het ontwerpproces. De plaatsing van een vuilbak zal bekeken worden.

Diervriendelijker maken speeltuin Willebeeklaan

Het idee vraagt om in het beheer meer rekening te houden met een aantal wilde dieren zoals egels, padden en vogels. Het eerste doel van een speelterrein is natuurlijk om speelgelegenheid te voorzien voor de kinderen en jongeren uit de buurt. De laatste aanpassingen op het speelterrein voorzien in meer natuurlijke spelaanleiding dan enkel traditionele speeltoestellen. Dit maakt het ook voor dieren een leukere plaats. Het blijft steeds een afweging tussen een speelterrein dat correct wordt onderhouden en ruimte voor natuur.

Nieuwe speeltuin in de buurt van Jef Van Hoofstraat

Het idee was om een speeltuin te voorzien in de buurt van de vernieuwde appartementsgebouwen in de Jef Van Hoofstraat. Op wandelafstand van de gebouwen is er het nieuwe Rozemaaipark met een speelbos en andere spelaanleidingen. Het park wordt in de huidige legislatuur nog verder uitgebreid. In de wijk Rozemaai zijn er verder investeringen voorzien voor speelterreinen in de Herman Vosstraat en Thomas Greshamstraat.

Fuif-/feestzaal

We kregen enkele ideeën rond het voorzien van een grote feestzaal voor jongeren en volwassenen. Het district is vragende partij voor een combinatie fuif- en sportloods. Nieuwe gebouwen realiseren is echter een bevoegdheid van de stad, niet van het district. De stad heeft in deze legislatuur geen middelen voorzien voor dit type zaal in Ekeren. Dat neemt niet weg dat we in het district op zoek blijven gaan naar een ideale locatie. We hopen die te vinden en daarmee de stad te kunnen overtuigen om middelen te voorzien voor de realisatie.

Meer activiteiten/aanbod voor jongeren

We kregen enkele algemene ideeën om het aanbod voor jongeren te vergroten. Tieners zijn geen makkelijke groep om te bereiken. Dat neemt niet weg dat jeugdcentrum ’t Velt ook hen duidelijk ziet als apart doelgroep en daar activiteiten voor ontwikkelt. Na de grenscorrectie heeft Ekeren ook een tweede jeugdcentrum op Rozemaai, beheerd door JES. Er wordt op dit moment bekeken hoe het aanbod van JES en JC ’t Velt beter op elkaar afgestemd kan worden met het oog op meer activiteiten voor jongeren. We kijken ook verder dan jeugdwerking alleen. Ook op vlak van sport en cultuur wordt steeds gekeken hoe we meer jongeren kunnen bereiken.

Resultaat

We delen de interesse van de Ekerenaar in de speelterreinen. Er staan dan ook wel wat investeringen op stapel in lijn van een aantal van de ideeën die we mochten ontvangen. Voor een feestzaal zijn we afhankelijk van de beslissingen binnen de stad. De vraag naar meer aanbod voor jongeren ondersteunt de stappen die reeds gezet werden om de werking van JES en JC ’t Velt op elkaar af te stemmen.