Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
Een aantal mensen sporten op een toetstel van de fit-o-meterdistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: sport

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond sport.

Jullie ideeën

We kregen enkele ideeën binnen rond sporten in Ekeren. De ideeën gaan vooral over extra sportaccommodatie maar ook over trage wegen, een hockeyclub en zelfs gewoon algemeen ‘meer sport’.

Wat hebben we ermee gedaan?

Sportaccomodatie

De meeste ideeën die we rond sport binnen kregen, gingen over accommodatie. Enkele gingen over de Ekerse putten, specifiek om een afgebakende zone in te richten om op eigen risico zwemmen toe te laten en over een opwaardering van de duikfaciliteiten. Er is al wat werk verzet om te bekijken wat er wel en niet kan. Een soort vrije zwemzone kan spijtig genoeg niet omwille van verschillende redenen. Voor de duikfaciliteiten wordt onderzocht hoe we die kunnen verbeteren.

We kregen ook enkele ideeën rond de voormalige Germinal-velden in het Veltwijckpark. Een idee om de velden te behouden zodat Ekerse scholen er kunnen sporten kan enkel voor het voormalige B-terrein. In het beheerplan van het Veltwijckpark blijft dit een groot grasterrein voor allerlei activiteiten en evenementen. Ook het voormalige A-terrein blijft bestaan in het beheerplan maar krijgt eerder een recreatiefunctie (denk eerder aan picknicken en frisbeeën). De begroeiing aan de rand van het veld zal minder gemaaid worden zodat er een geleidelijke overgang ontstaat tussen gras en bomen.

Iemand suggereerde om een zwemvijver in te richten op één van de velden. Dat is op dit moment niet voorzien in het beheerplan van het park.

Een extra sport- of voetbalveldje in de wijk Donk is een idee dat we meenemen naar het ontwerp van het buurtpark dat langs De Oude Landen zal komen wanneer het project van de ongelijkgrondse spoorkruising daar kan gerealiseerd worden.

Een ander idee ging over het petanqueveld in de Bredestraat. Dat zou nu te weinig gebruikt worden en zou volgens het idee beter een speeltuintje of hondenweide worden. Voor een hondenweide is dit te klein en een speeltuintje zo dicht bij de rijbaan is ook niet ideaal. In het bestuursakkoord is ook opgenomen om net meer petanquevelden aan te leggen en het gebruik te stimuleren met een Ekerse competitie.

We kregen een idee binnen om de voetbalvelden Leugenberg amateuristisch te houden en zeker geen extra parking of doorsteek via Bredeweg te voorzien. Een groot deel van het terrein is geen eigendom van de stad/het district. Tussen de eigenaar en voetbalclub Noorse werd er een concessieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de velden. De plannen van de voetbalclub zijn uiteraard onderhevig aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

In het Hagelkruispark een verharde lus maken om kinderen te laten rolschaatsen en de kleinsten te laten fietsen was ook een idee dat we binnen kregen. Dit past echter niet binnen het Hagelkruispark. Alle geplande veranderingen voor dit park werden reeds uitgevoerd (enkel de samentuin moet nog worden ingericht). Er komen enkel nog 2 petanquevelden bij. Het district gaat wel beide basketvelden in Schoonbroek aanpakken. Het plein in de Tweekronenstraat blijft vooral een basketplein, het plein in Schoonbroek zal zo ingericht worden dat rolschaatsen en fietsen er beter kan.

Een ander idee gaat over de aanleg van een fit-o-meter voor senioren. De bestaande fit-o-meter in Hof De Bist kan gebruikt worden door alle leeftijdscategorieën. Iedereen kan die zo moeilijk of makkelijk maken als hij/zij zelf wil, door de oefeningen meer of minder uit te voeren. Er staan al wel seniorensporttoestellen aan het dienstencentrum Blankenberg van het Zorgbedrijf (Geestenspoor). Die zijn vrij toegankelijk voor alle senioren. Het Zorgbedrijf plant vergelijkbare toestellen aan het nieuwe dienstencentrum De Nobele Donk (Prinshoeveweg, Jozef Ickxstraat). Ook die zullen vrij toegankelijk zijn en door iedereen kunnen gebruikt worden.

Andere ideeën

  • Hockeyclub Germinal op de oude velden: Eerst moet de nieuwe school gerealiseerd zijn. Daarna wordt de rest van het terrein opnieuw ingericht. Op dit moment is het plan om er twee velden te voorzien met elk de grootte van een voetbalveld. De inrichting van die velden ligt nog niet vast. We nemen het idee zeker mee bij de verdere uitwerking van de nieuwe aanleg.
  • Trage Wegenplan: In samenwerking met Regionaal Landschap De Voorkempen en de organisatie Trage Wegen is er reeds een project lopende. De inventaris van alle bestaande trage wegen is ondertussen opgeleverd. Uiteindelijk zal dit project resulteren in een beleidsplan rond trage wegen in heel de stad en specifiek in het district Ekeren
  • Terug mulch op alle joggingpaden in Hof De Bist: Het loopparcours in Hof De Bist heeft meer doelen dan enkel lopen. Bepaalde delen moet ook wat verkeer kunnen verdragen tijdens evenementen. Het is daarom niet mogelijk om dit volledig in mulch te voorzien. Ekeren en bij uitbreiding de stad heeft heel wat loopparcours met verschillende ondergronden. Je vindt ze hier: er is er zeker één bij met de ondergrond die jij verkiest.
  • Meer sport: Met dit idee zijn we het volmondig eens. We promoten dan ook sportkampen voor jongeren, creëren aantrekkelijke recreatieve sportinfrastructuur in het openbaar domein, maar we organiseren ook zelf sportevenementen zoals Ekeren Sport en binnenkort ook een nieuwe wielerwedstrijd met start en aankomst in Ekeren.

Resultaat

We zijn blij met alle ideeën over sport in Ekeren al kunnen we sommige ideeën (nog) niet realiseren omwille van allerlei factoren. Met andere ideeën gaan we nog verder aan de slag. We delen met de indieners zeker de interesse voor meer sport in het district en zullen daar ook verder blijven op inzetten.