Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Foto van getsalde Velo-fietsjesdistrict Ekeren

Maak Ekeren Mee | idee: Velo in Ekeren

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën rond Velo-stations in Ekeren.

Jullie ideeën

Verschillende Ekerenaars stuurden een idee in rond het invoeren van het Velo-deelfietsensysteem in het district Ekeren. Soms was dat idee algemeen geformuleerd, soms met een specifieke locatie erbij.

Wat hebben we ermee gedaan?

Het districtsbestuur was vroeger reeds vragende partij voor Velo-stations in Ekeren en liet naar aanleiding van Maak Ekeren Mee nogmaals alle mogelijkheden op een rij zetten. Het invoeren van Velo-stations is immers gebonden aan een aantal voorwaarden.

Zo staat één station nooit op zich alleen. De regel is dat binnen een kleine afstand van één station er steeds nog 2 andere stations moeten zijn. Als bij het ene station er geen Velokes meer beschikbaar zijn (of geen lege plaatsen om je Veloke achter te laten) moet er dichtbij immers altijd een alternatief zijn waar er wel een Veloke (of lege plaats) te vinden is. Zo loopt het aantal stations dat nodig is om Velo uit te rollen in Ekeren en te linken aan het reeds bestaande netwerk snel op tot 34 stations.

Velokes zijn voor de stad niet gratis. De kosten worden ook niet gedekt door de kostprijs voor gebruikers.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat Velo-stations in Ekeren niet haalbaar zijn, zowel financieel als praktisch.

Maar we zitten niet stil. In Ekeren is er een deelfietsensysteem actief: Mobit. Meer informatie vind je op www.mobit.eu

Sinds kort is de Vervoersregio Antwerpen opgericht. De organisatie moet maatregelen en projecten uitwerken voor een multimodale bereikbaarheid van de grote Antwerpse regio. Op die manier wil het het gebruik van openbaar vervoer en de fiets bevorderen.
Het district Ekeren is vertegenwoordigd in de Vervoersregio en nam de ideeën van zijn inwoners over deelfietsen mee. Binnen de Vervoersregio is beslist om in 2021 één deelfietssysteem in heel de regio uit te rollen. Zo zal Ekeren voorzien worden van hetzelfde deelfietssysteem als de rest van de stad.
Wil je graag meer weten over de Vervoersregio Antwerpen? Lees dan hier verder.