Contacteer stad Antwerpen

Maak Ekeren Mee - idee | voetpaden

Voor en tijdens de Maak Ekeren Mee-sessies in het najaar van 2019 kregen we meer dan 400 ideeën van Ekerenaars binnen. Het bestuur ging aan de slag met alle ideeën. In dit artikel gaan we dieper in op de ideeën en vragen rond voetpaden.

Jullie ideeën

Verschillende Ekerenaars stuurden een idee in rond onderhoud een aanleg van extra voetpaden. Sommige ideeën zijn algemeen geformuleerd, andere over een specifieke locatie.

Wat hebben we ermee gedaan?

Specifieke locaties
We kregen enkele suggesties voor extra voetpaden op specifieke locaties:

 • Een voetpad helemaal tot aan de tramhalte Havana.
  - Aan de kant van de bewoning (Rozemaai) kan je stappen van de F. Verbieststraat tot voorbij de volkstuinen.
  - Aan de kant van natuurdomein Oude Landen ligt er geen voetpad o.a. omdat dit een verkleining van het natuurdomein zou betekenen en de nood voor een voetpad aan die kant kleiner is omdat er geen bewoning is.
  - In het laatste deel (dat ook over de districtsgrens gaat) is er te weinig plaats onder de brug om een fietspad én voetpad aan te leggen. Het Vlaams Gewest heeft gekozen om de breedte van het fietspad onder de brug te handhaven. Een lokale versmalling van het fietspad om ruimte te maken voor een voetpad brengt ook allerlei veiligheidsproblemen met zich mee.
  - Voetgangers mogen over het fietspad wandelen wanneer er geen voetpad is voorzien. Het spreekt voor zich dat alle gebruikers van het fietspad met elkaar rekening moeten houden.
   
 • Een voetpad maken naast de fietspaden op de Veltwijcklaan.
  - Daar waar het kan in de Veltwijcklaan, ligt er een voetpad aan beide kanten.
  - Waar het niet kan aan beide kanten, ligt er een voetpad aan één kant. Voetgangers steken dan best de straat over naar de kant waar het voetpad ligt.
  - De enige mogelijkheid om aan beide kanten overal een voetpad te leggen, zou o.a. betekenen dat een hoop bomen gekapt moet worden.

Algemeen onderhoud

We kregen ook enkele ideeën binnen rond algemeen onderhoud van de voetpaden soms voor specifieke locaties: Boterbloemlaan, Kluislaan en Keurelaan soms algemeen geformuleerd.
Binnen de stad (en dus ook in het district Ekeren) wordt er voor de volledige heraanleg van een voetpad gewerkt met een prioriteitenlijst. Die lijst wordt opgesteld op basis van de huidige toestand van de rijbaan, de fiets- en voetpaden. De voetpaden die er het slechtst aan toe zijn, worden eerst aangepakt. De lijst wordt op regelmatige basis bijgewerkt. We zullen alle vermelde straten bekijken of hun rangschikking op de lijst nog overeen komt met de realiteit van vandaag.

We nemen binnenkort een nieuw systeem in gebruik dat ook de kwaliteit van alle andere onderdelen van het openbaar domein (zoals groenstroken) nog beter in beeld brengt. Hierdoor kunnen we onze aanpak nog efficiënter maken. Op die manier kunnen we de beschikbare fondsen nog beter inzetten daar waar de nood het hoogst is. Dat neemt niet weg dat lokale problemen van voetpaden steeds kunnen gemeld worden via het meldingsloket. Alle meldingen worden geëvalueerd en aangepakt.

Resultaat

De middelen van het district Ekeren zijn beperkt. Alle voetpaden tegelijkertijd vernieuwen lukt daarom niet. De voetpaden die er objectief gezien het slechtst aan toe zijn, worden eerst aangepakt. Tussentijds gebeuren er ook plaatselijk herstellingen wanneer de veiligheid van voetgangers erg in het gedrang komen.