Een activiteit organiseren na 1 januari 2019?

Vanaf 2019 krijgen de 9 districten van de stad Antwerpen er heel wat bevoegdheden bij. Die worden gedecentraliseerd van de stad naar de districten. De districten zijn vanaf 2019 onder meer bevoegd voor de subsidies voor bewonersgroepen en het verenigingsleven. 

Wat verandert er voor je aanvragen voor projecten of activiteiten in 2019?

Je doet de aanvraag nog steeds via de verenigingendatabank. Ook al vraag je je toelage voor wijk- en buurtprojecten en activiteiten aan bij het district Ekeren, de werkwijze blijft hetzelfde.

Een volledig overzicht van alle Ekerse subsidies vind je hier.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!