Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens
verkeersbord voorrangswegdistrict Ekeren

Ferdinand Verbieststraat wordt voorrangsweg

Na een proefperiode van 6 maanden is de tonnagebeperking van 3.5 T vanaf Leo Bakelandstraat en vanaf de zijtak van de Ferdinand Verbieststraat richting Eduard Van Benedenstraat en zo naar heel de achterliggende wijk gunstig geëvalueerd. We maken die beperking nu definitief en tegelijk veranderen we de voorrangsregeling in de Ferdinand Verbieststraat. De straat wordt een voorrangsweg.

Aanvullend verkeersreglement

Alle verkeersregels die afwijken van de algemene verkeerswetging leggen we vast in een aanvullend verkeersreglement. Op initiatief van het district Ekeren keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen een nieuw aanvullend verkeersreglement goed voor de Ferdinand Verbieststraat en omgeving.

Wat verandert er?

In het nieuwe aanvullende verkeersreglement werden een aantal reeds bestaande aanpassingen mee opgenomen zodat ze correct gereglementeerd zijn en blijven zoals o.a.:

  • de nieuwe oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Amelia Briersstraat;
  • de opstelzone voor fietsers aan het kruispunt met de Ekersesteenweg;
  • de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 9 werd verschoven naar huisnummer 7F als gevolg van de heraanleg van Pastorijveld/Amelia Briersstraat.

De grootste aanpassingen zijn echter:

  • het definitief weren van zwaar verkeer uit deel van de wijk Rozemaai. Zowel vanaf het kruispunt met de Leo Baekelandstraat als vanaf de zijtak richting Eduard Van Benedenstraat is verkeer zwaarder dan 3,5t nu definitief verboden (met uitzondering van laden en lossen);
  • geen voorrang van rechts meer voor de zijstraten die uitkomen op de Ferdinand Verbieststraat. De inrichting van de straat doet immers vermoeden dat dit een voorrangsweg is. We passen de voorrangsregeling dus aan de weginrichting aan.

Vanaf wanneer?

Van zodra de signalisatie is geplaatst, zijn alle aanpassingen van kracht. We plaatsen ook nog een bord 'gewijzigde verkeerssituatie' om aan alle weggebruikers duidelijk te maken dat er iets is veranderd. Let dus zeker extra op als je de Ferdinand Verbieststraat gebruikt.

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.