curieuzeneuzen.be

Ook ons district is een curieuzeneus

Het district Ekeren schreef zich in voor Curieuzeneuzen, een wetenschappelijk onderzoek waarbij data over de luchtkwaliteit verzameld wordt. In totaal nemen er 20 000 curieuzeneuzen deel.

Iedereen kon zich inschrijven voor Curieuzeneuzen: gezinnen, scholen, bedrijven, verenigingen, gemeentebesturen, ... Uit meer dan 52 000 kandidaten werden er 20 000 geselecteerd.

Wat doen de Curieuzeneuzen?

CurieuzeNeuzen Vlaanderen wil in de eerste plaats de wetenschap een belangrijke stap vooruit laten zetten. De data die we tijdens dit onderzoek verzamelen, worden gebruikt om een complex computermodel voor luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is van groot belang om de effecten van NO2 op de gezondheid beter te kunnen inschatten. Zo is het mogelijk om beleidsmakers betere informatie en aanbevelingen te geven.

Op elk punt in Vlaanderen willen we dus de luchtkwaliteit nauwkeurig weten. Dat is complexer dan het lijkt, want de luchtkwaliteit is op elke plaats erg verschillend. Vooral de concentraties van verkeersgerelateerde stoffen kunnen sterk variëren door het zogenaamde ‘street canyon’-effect. In een drukke straat blijven de vervuilende stoffen langer hangen en is de luchtkwaliteit slechter. In een nabijgelegen park kan de luchtkwaliteit dan weer opmerkelijk beter zijn.

Omdat de luchtkwaliteit sterk verschilt van plek tot plek, hebben we heel veel metingen nodig om het computermodel grondig te testen. Daarom roept CurieuzeNeuzen Vlaanderen de hulp van burgers in. Door samen de luchtkwaliteit op 20.000 plaatsen in Vlaanderen te meten, bekomen we een dataset die van onschatbare wetenschappelijke waarde is.

Hoe wordt er gemeten?

Om goede meetresultaten te bekomen, zijn nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van groot belang. CurieuzeNeuzen Vlaanderen gebruikt een gestandardiseerde meetopstelling die eenvoudig is en toch zeer betrouwbare data oplevert. De meting van NO2 in de buitenlucht gebeurt met diffusiebuisjes, waarin een filtertje selectief NO2-moleculen bindt. Op elk meetpunt hangen twee buisjes gedurende vier weken in de buitenlucht.

Na vier weken NO2-moleculen te hebben ‘gevangen’ gaan de buisjes naar het laboratorium voor analyse. De totale hoeveelheid NO2 opgeslagen in het buisje geeft de concentratie NO2 in de buitenlucht weer. Om een correct meetresultaat te krijgen, nemen we de gemiddelde waarde van de twee meetbuisjes.

De meetresultaten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. De meetresultaten worden daarbij geijkt op basis van een vergelijking met de officiële NO2-metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna worden de NO2-meetresultaten gebruikt om de recente computerkaart voor luchtkwaliteit te testen. Hoe goed benadert het computermodel de echte concentraties gemeten door de CurieuzeNeuzen?

curieuzeneuzen.be
Analyse en resultaat
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!