Subsidie voor werken aan infrastructuur of een project met personeels- en werkingsmiddelen in Ekeren

Wil je de locatie van je vereniging verbeteren, een braakliggend terrein tijdelijk omvormen tot een ontmoetingsplek of een project opstarten om de leefbaarheid in Ekeren te verhogen? Dan kan je tot 10 000 euro subsidie krijgen.

Je werkt een project uit dat:

 • de leefbaarheid in Ekeren verhoogt;
 • de woonomgeving en het samenleven in Ekeren verbetert;
 • bewoners actief laat deelnemen aan de samenleving;
 • tijdens een openbare activiteit getoond wordt;
 • maximum 1 jaar duurt.

Project met personeels- en/of werkingsmiddelen

Het project moet een geheel zijn van activiteiten en doelstellingen waar jepersoneels- of werkingsmiddelen voor nodig hebt buiten je reguliere werking.

Subsidie voor werken aan infrastructuur

 • Je kan het pand of lokaal van je vereniging aanpassen of verbouwen. Zo kan je het lokaal toegankelijker maken of aanpassen zodat je er meer activiteiten kan organiseren. 
 • Je kan een braakliggend terrein of leegstand pand tijdelijk een andere invulling geven. Zo kan je een pand omvormen tot een ontmoetingsplek voor de buurt.

Praktisch

Feitelijke verenigingen en vzw's kunnen de subsidie aanvragen. Je krijgt maximaal 10 000 euro per project. Er zijn twee projectrondes per jaar:

 • ronde 1 | 1 april is de uiterste aanvraagdatum
 • ronde 2 | 1 oktober is de uiterste aanvraagdatum

Je vraagt de subsidies aan via de de databank voor verenigingenDe aanvraagformulieren staan uiterlijk zes weken vooraf klaar in de databank. Sinds 2019 is het district bevoegd, je vindt het aanvraagformulier onder districten'. 

Procedure

1. Aanvraag

Je vraagt een projectsubsidie aan via de databank voor verenigingen. Vanaf 2019 doe je de aanvraag bij het district, je vindt het formulier onder 'districten'.

Voor een projectsubsidie infrastructuur moet je een aantal bijlagen toevoegen:

 • Toestemming eigenaar (zie sjablonen onderaan deze pagina),
 • gedetailleerde offertes,
 • plan of plattegrond,
 • de nodige verzekeringsattesten.

2. Begeleiding op maat

Je krijgt een meter of peter. Deze persoon helpt je bij de uitwerking van het project. Hij of zij geeft tips en probeert al jouw vragen te beantwoorden.  ​

3. Beoordeling van je subsidieaanvraag

Een adviescommissie kijkt na of uje aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het subsidiereglement. Heeft de adviescommissie meer informatie nodig? Dan neemt een medewerker contact met jou op. De adviescommissie geeft advies aan het districtscollege, dat de beslissing neemt over de toekenningen.

4. ​Uitbetaling

Subsidie voor een project met werkings- en/of personeelsmiddelen

 • Je krijgt maximaal 10.000 euro.
 • Je krijgt 80% van het toegekende bedrag nadat het project werd goedgekeurd.
 • Je bezorgt een inhoudelijk verslag en een financiële afrekening, waarna het resterende saldo uitbetaald wordt.

Subsidie voor werken aan infrastructuur

 • Je krijgt maximaal 10.000 euro.
 • Je krijgt geen geld na goedkeuring, maar moet de facturen van de gemaakte kosten in maximum 3 schijven voorleggen.
 • Je ontvangt de subsidie nadat het district deze facturen ontving.

Verplichte bijlagen bij een subsidieaanvraag voor een project

Eén keer per jaar moet je de documenten hieronder opladen in de databank voor verenigingen.

Voor een VZW

 • Meest recente goedgekeurde resultatenrekening.
 • Activiteitenverslag van het voorgaande jaar.
 • Begroting van het huidige jaar.
 • Bankattest of rekeninguittreksel met de naam van de vereniging.
  Verandert het rekeningnummer van je vereniging? Dan moet je dit document opnieuw opladen.

Feitelijke vereniging

 • Bankattest of rekeninguittreksel met de naam van de vereniging.
  Verandert het rekeningnummer van je vereniging? Dan moet je dit document opnieuw opladen.
 • Verslag over de financiële toestand van je vereniging.
 • Lijst van alle bestuursleden
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!