Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Beeld van kruispunt Hoogpadlaan en Oudebaan
In Ekeren geven we meer plaats aan water

Het district Ekeren zet, in nauwe samenwerking met de stad Antwerpen, volop in op ontharding. Via 'Antwerpen Breekt Uit' willen we het openbaar domein klaar maken voor de toekomst door meer ruimte te creëren voor water.

Het nieuwe fietspad op Laar
Fietspad Laar vernieuwd

Het district Ekeren investeerde in een nieuw fiets- en voetpad in Laar tussen de Kapelsesteenweg en het kruispunt met de Eduard Waghemansbrug. Het dubbelrichtingsfietspad werd verbreed en aangelegd in asfalt. De werken startten op 10 augustus 20...

Zicht op de nieuwe buurtweg in grasdals met in het midden een strook voetpadtegels
Buurtweg 56 vernieuwd

Het district Ekeren investeerde in een heraanleg van buurtweg 56 tussen Bund en Driehoekstraat. Er kwamen grasbetontegels en een centrale as in betonstraatstenen. Onderliggend zorgden we voor een extra waterdoorlatende bufferlaag in steenslag om ...

Beeld van de huidige Prinshoeveweg
Virtueel infomoment start werken Prinshoeveweg

Het district Ekeren investeert samen met Aquafin en de provinice in de heraanleg van de Prinshoeveweg. Er komt een nieuwe bestrating en een gescheiden rioleringsstelsel. De beek wordt maximaal open gelegd. De werken starten op 7 augustus.

Zicht van streetview op het kruispunt tussen Hoogpadlaan en Oudebaan
voorbeeld werfflash
Ontvang jij onze werfflash al?

Wie graag op de hoogte blijft van werken in Ekeren kan zich inschrijven voor de werfflash. In deze nieuwsbrief houden wij u up-to-date over de Ekerse werven, werven van andere overheden die op ons grondgebied plaatsvinden, ...

Definitief ontwerp
De nieuwe toestand met schuin achteruit parkeren op het Kristus-Koningplein
Definitief ontwerp