Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Logo Antwerpen Breekt Uitstad Antwerpen

Antwerpen Breekt Uit | geselecteerde projecten Ekeren

De stad Antwerpen besliste in 2020 om de districten extra te ondersteunen bij het realiseren van allerlei projecten heraanleg waarbij extra aandacht gaat naar meer vergroenen en verblauwen (meer ruimte voor water). Ook het district Ekeren diende een aantal projecten in.

Alle districten kregen de mogelijkheid om verschillende projectvoorstellen in te dienen voor de drie concepten: tuinstraten, woonstraten en 'quick wins' ontharding.

Tuinstraat

  • Straten zoveel mogelijk vergroenen en verblauwen door de bestaande verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, infiltratievoorzieningen of klimplanten.

  • Bewoners vanaf het begin van het heraanlegproces betrekken. Samen met ontwerpers meer ruimte creëren in de straat voor groen en blauw (via co-creatie).

Woonstraat

  • Kwalitatief versterken van de woonomgeving vanuit een specifieke klimaatopgave (zoals bijvoorbeeld: wateroverlast, droogte, hitte of groentekort) en kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak in zowel de publieke als private ruimte.

  • Bekijken hoe stad en district bewoners kunnen ondersteunen om op hun eigen terrein meer aandacht te geven aan groen en water (regenrecuperatie, geveltuinen,...).

Quick win ontharding

  • Op korte termijn maximale ontharding en vergroening van bepaalde delen van straten en pleinen. Het resultaat van minder grijs en meer groen is onmiddellijk zichtbaar.

Hoera, geselecteerd!

Het district Ekeren diende projecten in voor woonstraten en voor quick win ontharding.

Voor woonstraat werden het Van de Weyngaertplein en Leo Vermandellei ingediend en geselecteerd. Die selectie hebben we ook te danken aan de bewoners van beide straten. Als voorwaarde stelde de stad immers dat minstens 40% van de bewoners bereid moest zijn om mee te werken aan de ontharding van de straat en eventueel ook op eigen terrein. Na een infoavond over Antwerpen Breekt Uit in oktober 2020 bleek dat we dat precentage ruim haalden, waarvoor dank.

De selectie van het project Van de Weyngaertplein en Leo Vermandellei door de stad betekent ook een extra dotatie van iets meer dan 355.000 euro. Geld dat moet ingezet worden op het extra ontharden van het projectgebied.

In de loop van het najaar 2021 gaan we terug naar de bewoners om dit project samen met hen verder vorm te geven.

Voor quick wins ontharding werden meerdere projecten geselecteerd waarvan we er 2 kunnen uitvoeren:

  • kruispunt Legendestraat, Oppergaaistraat en Kruisboogstraat: hier wordt 950m2 onthard;
  • Eduard Van Benedenstraat: hier wordt 600m2 onthard.

Kostprijs van beide projecten wordt geraamd op ongeveer 300.000 euro waarvan 1 derde gefinancierd wordt door de stad.

Het gaat vooral om het opbreken van te veel asfalt en vervangen door een groene zone. De exacte plannen worden in het najaar 2021 gecommuniceerd aan de betrokken bewoners. Uitvoering is gepland in voorjaar 2022.

Antwerpen Breekt Uit

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt Uit’ wil realiseren. Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

Meer info

Contacteer wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.