Bist: invoering eenrichtingsverkeer

Sinds twee jaar wijzigde de verkeerssituatie tussen de Korte Bist en Kapelsesteenweg. Hieronder lichten we de aanpassing toe aan de hand van de meest gestelde vragen.

Waarom eenrichtingsverkeer?
Dankzij deze ingreep kunnen fietsers opnieuw veiliger in dit deel van de straat rijden. De straat is er immers te smal om autoverkeer in beide richtingen toe te laten. Hierdoor reden wagens bij het kruisen vaak over het fietspad.

Welke extra maatregelen werden genomen?
Aan de zijde met het fietspad werd een markering aangebracht om het fietspad beter af te schermen en de rijweg visueel te versmallen. Omdat eenrichtingsverkeer vaak snelheidsverhogend werkt, werd ter hoogte van huisnummers 114 en 175 ook een verkeerskussen geplaatst. Om te vermijden dat auto’s er uitwijken, wordt dit kussen langs beide zijden afgebakend door paaltjes.

Meer info

Stedelijk Wijkoverleg Ekeren
tel. 03 338 29 07
wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be