Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Schematische tekening van de brug die verdwijnt en de nieuwe aansluiting aan A12 die in de plaats komtAgentschap Wegen en Verkeer

Brug Leugenberg verdwijnt

Het Vlaams gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) plant de afbraak van de brug die de Kloosterstraat en de Leugenberg met elkaar verbindt. Ter vervanging komt er een rechtstreekse aansluiting tussen de Kloosterstraat en de af- en oprit van de A12 inclusief vrijliggend fietspad.

Het wegdek van de huidige brug is versleten en de fietsinfrastructuur is ontoereikend en onveilig. De brug is ook niet breed genoeg om de extra sporen die Infrabel gaat aanleggen te overbruggen en moet sowieso afgebroken worden. De keuze voor een rechtstreekse aansluiting op de op- en afrit van de A12 in plaats van een nieuwe brug heeft bijkomende voordelen:

 • het kruispunt tussen de brug en de Leugenberg verdwijnt waardoor het kruispunt Leugenberg en op- en afrit A12 anders en veiliger kan ingericht worden;
 • het kruispunt Kloosterstraat met Boerendijk, Bilderdijkstraat en Wilgehoevestraat kan ook simpeler en veiliger worden ingericht;
 • er is voldoende ruimte voor een nieuwe, veilige fietsverbinding die Leugenberg verbindt met het centrum van Ekeren maar ook aansluit op een nieuw fietsknooppunt in alle windrichtingen;
 • er ontstaat een nieuwe groene ruimte die zal ingericht worden als buurtpark.

Fietsknooppunt

In de buurt van de nieuwe aansluiting tussen Kloosterstraat en de op- en afrit van de A12 komt een nieuw fietsknooppunt. Daar zullen verschillende afgescheiden fietswegen en fietsostrades samenkomen:

 • vanuit of naar het noorden voorziet dit project in een volledig afgescheiden fietsverbinding langs de op- en afrit van de A12 van en naar de Leugenberg;
 • vanuit of naar het westen zal de provincie de fietsostrade F12 doortrekken door Muisbroek (Ekerse putten) naar de haven;
 • vanuit of naar het oosten zullen stad en district de fietsweg langs het goederenspoor verder doortrekken, diezelfde fietsweg wordt in de andere richting na de fietstunnel (tussen Statiestraat en Bist) ook doorgetrokken tot op de Prinshoeveweg en binnen het project van de spoorkruising tot op Laar en zo naar Brasschaat of Merksem;
 • vanuit of naar het zuiden wordt reeds in 2023 de fietsostrade F12 door stad en district aangelegd zodat je volledig afgescheiden tot aan de Ekersesteenweg kan rijden en zo verder naar de Noorderlaan en het stadscentrum. Uiteindelijk wordt die verbinding ook nog verder doorgetrokken tot aan de fietsostrade F12 Essen-Antwerpen die langs de spoorlijn voor personenvervoer ligt.
Een kaart met de grote fietsverbindingen die reeds gerealiseerd zijn of zullen gerealiseerd worden in en rond Ekerendistrict Ekeren
Het plan van de fietsinfrastructuur: de rode lijnen zijn reeds gerealiseerd, de blauwe lijnen worden de komende jaren gerealiseerd.

Verdere verloop

Op dinsdag 13 december 2022 organiseerde het district Ekeren, samen met de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer, een infoavond over de plannen van het gewest. Onderaan deze pagina vind je de presentatie.

Het definitief ontwerp wordt in 2023 verder afgewerkt zodat het Agentschap Wegen en Verkeer een omgevingsvergunning (bouwvergunning) kan aanvragen. Dan kan een aannemer worden gezocht. Ten vroegste in 2024 kunnen de werken starten. De planning is echter afhankelijk van de geplande werken van Infrabel voor de realisatie van de nieuwe spoorkruising Oude Landen.

In eerste instantie zal de nieuwe aansluiting gerealiseerd worden en kan de brug nog gebruikt worden. Pas wanneer de nieuwe aansluiting is opengesteld voor alle verkeer, zal de brug worden afgebroken. De hinder tijdens de werken wordt zo tot een minimum herleid. De hellingen van de brug blijven liggen al wordt alle verharding wel opgebroken. Later zullen stad en district hier een nieuw buurtpark aanleggen.

Blijf op de hoogte

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft van dit project een webpagina aangemaakt. Je kan je daar ook inschrijven op een specifieke elektronische nieuwsbrief rond dit project. Je vindt de webpagina via deze link.

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.

De ontwerptekening van het nieuwe kruispunt Leugenberg en de op- en afrit van de A12
Het nieuwe kruispunt Leugenberg x op- en afrit A12 met een aparte busbaan. Bovenaan staat ook nog de huidige aansluiting met de brug die zal verdwijnen.
Agentschap Wegen en Verkeer1|3
Verder verloop Op dinsdag 13 december 2022 organiseerde het district Ekeren, samen met de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer een infoavond over de plannen van het gewest. Onderaan deze pagina vind je de presentatie. Het definitief ontwerp wordt in 2023 verder afgewerkt zodat het Agentschap Wegen en Verkeer een omgevingsvergunning (bouwvergunning) kan aanvragen. Dan kan een aannemer worden gezocht. Ten vroegste in 2024 kunnen de werken starten. De planning is echter afhankelijk van de geplande werken van Infrabel voor de realisatie van de nieuwe spoorkruising Oude Landen. In eerste instantie zal de nieuwe aansluiting gerealiseerd worden en kan de brug nog gebruikt worden. Pas wanneer de nieuwe aansluiting is opengesteld voor alle verkeer, zal de brug worden afgebroken. De hinder tijdens de werken wordt zo tot een minimum herleid. De hellingen van de brug blijven liggen al wordt alle verharding wel opgebroken. Later zullen stad en district hier een nieuw buurtpark aanleggen. Blijf op de hoogte Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft van dit project een webpagina aangemaakt. Je kan je daar ook inschrijven op een specifieke elektronische nieuwsbrief rond dit project. Je vindt de webpagina via deze link. Meer info Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.
Het huidige ontwerp van de nieuwe aansluiting tussen Kloosterstraat en de op- en afrit A12 met extra fietsinfrastructuur en het openleggen van het Groot Schijn.
Agentschap Wegen en Verkeer1|3
Verder verloop Op dinsdag 13 december 2022 organiseerde het district Ekeren, samen met de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer een infoavond over de plannen van het gewest. Onderaan deze pagina vind je de presentatie. Het definitief ontwerp wordt in 2023 verder afgewerkt zodat het Agentschap Wegen en Verkeer een omgevingsvergunning (bouwvergunning) kan aanvragen. Dan kan een aannemer worden gezocht. Ten vroegste in 2024 kunnen de werken starten. De planning is echter afhankelijk van de geplande werken van Infrabel voor de realisatie van de nieuwe spoorkruising Oude Landen. In eerste instantie zal de nieuwe aansluiting gerealiseerd worden en kan de brug nog gebruikt worden. Pas wanneer de nieuwe aansluiting is opengesteld voor alle verkeer, zal de brug worden afgebroken. De hinder tijdens de werken wordt zo tot een minimum herleid. De hellingen van de brug blijven liggen al wordt alle verharding wel opgebroken. Later zullen stad en district hier een nieuw buurtpark aanleggen. Blijf op de hoogte Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft van dit project een webpagina aangemaakt. Je kan je daar ook inschrijven op een specifieke elektronische nieuwsbrief rond dit project. Je vindt de webpagina via deze link. Meer info Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.
Het huidige plan voor een nieuwe aansluiting van de Wilgehoevestraat en versimpeling van het kruispunt Kloosterstraat met Boerendijk en Bilderdijkstraat.
Agentschap Wegen en Verkeer1|3