Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Zicht op de nieuwe buurtweg in grasdals met in het midden een strook voetpadtegelsdistrict Ekeren

Buurtweg 56 vernieuwd

Het district Ekeren investeerde in een heraanleg van buurtweg 56 tussen Bund en Driehoekstraat. Er kwamen grasbetontegels en een centrale as in betonstraatstenen. Onderliggend zorgden we voor een extra waterdoorlatende bufferlaag in steenslag om de wateroverlast aan te pakken. De werken gingen van start op 10 augustus 2020.

Maximale infiltratie

De buurtweg 56 was een onverharde weg met veel putten. Door het gebruik was de ondergrond helemaal verdicht. Hierdoor kon regenwater niet meer voldoende insijpelen. Na regenbuien vertoonde de buurtweg dan ook lange tijd zeer grote plassen. Een heraanleg was nodig, niet enkel voor de bewoners maar ook voor alle fietsers en voetgangers die deze trage weg gebruiken als doorsteek tussen Bund en Driehoekstraat of om naar de academie te gaan.

Er werd geen riolering aangelegd in de buurtweg om het regenwater af te voeren. We kozen maximaal voor infiltratie. De bovenaanleg in grasbetontegels en betonstraatstenen liggen op een waterdoorlatende fundering. Deze fundering zorgt voor de stabiliteit van de aanleg.

Onder die eerste fundering ligt een extra waterdoorlatende steenslagfundering. Deze steenslagfundering zorgt voor het bufferen van het regenwater bij hevigere buien. Het gebufferde water krijgt de tijd om rustig te infiltreren in de ondergrond zonder dat er bovengronds plassen te zien zijn.

Grasbetontegels

De grasbetontegels zijn speciaal ontwikkeld voor bv. parkings en toegangspaden rond gebouwen voor brandweerwagens. Ze kunnen dus wel wat druk verdragen zonder te verzakken of schade op te lopen.

Iedere tegel is 62,5 x 37,5 x 15 cm, grijs, en vertoont een blokpatroon. Na het leggen worden ze tot iets onder de rand opgevuld met grasdalsubstraat en ingezaaid.

Hierdoor liggen de graszaadjes en uiteindelijk het begin van de grassprietjes net onder het niveau van de bovenkant van de tegel. Wanneer je over de buurtweg rijdt, raken de banden enkel de blokken van de tegel en niet de grond waar het gras in groeit. Het deel van de grassprieten dat boven de tegel uitgroeit, ondervindt wel 'last' van het overrijden. Dit zorgt mee voor het kort houden van het gras. Indien nodig zal er uiteraard gemaaid worden.

Bijkomend voordeel is dat je niet rijdt over de grond en die dus niet kan verdichten. Zo voorkomen we ook het vormen van plassen.

Centraal wandelpad

Centraal tussen de 'karrensporen' van grasbetontegels legden we een strook aan in betonstraatstenen. Zo is er ook voor fietsers en voetgangers een comfortabel pad door deze trage weg.

Extra's

De volledige buurtweg werd voorzien van nieuwe LED-verlichting. Van de heraanleg maakten we ook gebruik om de buurtweg officieel te verbreden van 2,5m naar 4m. En een deel van de buurtweg die onder bestaande gebouwen van de Driehoekstraat doorliep werd opgeheven.

Tijdens juli 2020 organiseerden we een virtueel infomoment 'start werken'. Een fysiek infomoment kon immers niet omwille van de corona-maatregelen. De presentatie en het verslag vind je onderaan deze pagina.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.