Het eerste concept voor de wijk. district Ekeren

Concept Pastorijveld - Vuurkruisenstraat - Rozemaaiveld

De districten Antwerpen en Ekeren leggen samen met Rio-Link Pastorijveld, Rozemaaiveld en Vuurkruisenstraat opnieuw aan. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe bestrating.

Bevraging

In het voorjaar 2016 kregen de inwoners van de drie straten de kans hun wensen en mening over de nieuwe aanleg kenbaar te maken. De resultaten van deze bevraging werden mee opgenomen bij de opmaak van het concept.

Nieuwe aanleg | concept

Samen met Rio-Link investeren de districten Antwerpen en Ekeren in een volledig nieuwe aanleg van de Vuurkruisenstraat, Rozemaaiveld en Pastorijveld. De wijk wordt ingericht als zone 30 met snelheidsremmende 'toegangspoorten', zo goed als overal komen er parkeerstroken aan beide kanten van de weg en enkele verkeersplateaus. Het concept gaat uit van een winst aan parkeerplaatsen tussen 30 en 40%.

Er wordt enkelrichting ingevoerd in Rozemaaiveld richting Pastorijveld en in Pastorijveld tussen Klein Hagelkruis en Pastorijveld, richting Pastorijveld. Dit creëert niet alleen meer ruimte voor parkeren maar zal ook helpen met het verminderen van verkeer dat niet in de wijk zelf moet zijn.

Op 6 juni 2017 vond een hoorzitting plaats over het concept. De presentatie en het verslag vind je onderaan deze pagina terug.

Verder verloop proces

Het concept dat werd voorgesteld op 6 juni 2017 wordt nu omgezet naar een voorontwerp. Daarin worden maximaal alle opmerkingen van de bewoners en wettelijke adviesorganen verwerkt. Met dat voorontwerp gaan we opnieuw naar de bewoners. Zij kunnen dan nogmaals suggesties doen voor eventuele, kleine aanpassingen.

De volgende stap is dan de voorstelling van een definitief ontwerp aan de bewoners. Nadien kan de stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd en gaan we op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be.