Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Een tekening van een deel van het voorontwerpdistrict Ekeren

Ferdinand Verbieststraat wordt vernieuwd

Het district Ekeren, de stad Antwerpen en Waterlink in samenwerking met Aquafin zullen een deel van de Ferdinand Verbieststraat volledig vernieuwen. Op donderdag 24 november 2022 werd het voorontwerp toegelicht aan de bewoners.

De Ferdinand Verbieststraat bestaat nu uit 2 zeer brede rijstroken met een groene berm in het midden. Er is geen aparte fietsinfrastructuur. De huidige indeling is niet aangepast aan de functie als woonstraat. In 2024 zal het eerste deel tussen Ekersesteenweg en Leo Baekelandstraat worden aangepakt. Het tweede deel tussen Leo Baekelandstraat en Groot Hagelkruis zal omwille van financiële redenen pas aangepakt worden in de volgende legislatuur.

Voorontwerp

In oktober 2021 konden alle bewoners een belevingsbevraging invullen om mee te geven wat ze op dit moment van de Ferdinand Verbieststraat vinden en welke verbeteringen ze graag zouden zien. Daarnaast gebeurde er een algemene analyse rond verschillende factoren zoals mobiliteit of groen. Op basis van al die gegevens werd een ambitie geformuleerd voor de vernieuwde straat.

  • De Ferdinand Verbieststraat heraanleggen tot een verkeersveilige woonstraat met voldoende ruimte en meer comfort voor de zachte weggebruiker.
  • Inzetten op klimaatrobuuste maatregelen waarbij de biodiversiteit verhoogt en de waterbuffering maximaal op het terrein zelf gebeurt.
  • De leefbaarheid en gebruikskwaliteit verbeteren door het inrichten van een groene leefomgeving met voldoende verblijfsruimte.

De resultaten van de bevraging en van de algemene analyse werden verwerkt in het voorontwerp. Aan de kant van de bewoning komt er een dubbelrichtingsrijbaan met parkeerstrook aan beide kanten en een voldoende breed voetpad. De centrale groene berm verdwijnt, maar wordt vervangen door een brede groene strook met bomen, wadi's, zitplekken en spelaanleidingen. Aan deze kant komt er ook een dubbelrichtingsfietspad, volledig gescheiden van de rijbaan.

De nieuwe indeling van de Ferdinand Verbieststraat betekent ook dat het kruispunt met de Ekersesteenweg een beetje moet aangepast worden. Die aanpassing gebeurt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer aangezien de Ekersesteenweg een gewestweg is.

Tot slot creëren we op de Ferdinand Verbieststraat ook een ingang voor het Rozemaaipark. Want wanneer fase 2 van het Rozemaaipark wordt uitgevoerd, zal het park bijna tot tegen de Ferdinand Verbieststraat komen.

Waterlink maakt van de heraanleg gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij enkel het afvalwater nog wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt maximaal gebufferd in grachten en wadi's.

Onderaan deze pagina vind je de presentatie van de infoavond. Het verslag volgt later.

Verder Verloop

De feedback van de bewoners op het voorontwerp wordt nu verwerkt tot een definitief ontwerp. Dit zullen we in 2023 voorstellen aan de bewoners. Nadien kan een aannemer gezocht worden om de werken uit te voeren in de loop van 2024.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.