Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Deel van het plan van de fietsostradedistrict Ekeren

Fietsostrade langs A12

De stad Antwerpen en het district Ekeren trekken de fietsostrade F12 door van de Leo Baekelandstraat tot de Karel VI-straat. Later zal de fietsostrade ook verder doorlopen naar Leugenberg en naar de Noorderlaan, via Muisbroek en aansluiten op de fietsweg langs het goederenspoor. De werken zijn gestart in december 2022.

Missing link

Een fietsostrade is in eerste instantie een vlotte verbinding voor bovenlokaal fietsverkeer die moet helpen bij het realiseren van een ‘modal shift’ (verschuiving van vervoersmodi). De F12 moet de omliggende gemeentes verbinden met de haven en een kwalitatief alternatief bieden voor de fiets in plaats van de wagen. Door de F12 door te trekken tussen Schoonbroek en de A12, en later door Muisbroek tot aan de Noorderlaan, kunnen we het traject inkorten met 3,2 km.

De provincie Antwerpen zorgt voor een extra fietsoversteek over de A12, in de buurt van het goederenspoor, en verbinding door Muisbroek. Het district en de stad hebben ook nog projecten in voorbereiding die de fietsostrade verder doortrekken naar het noorden (Leugenberg) maar ook naar het oosten langs het goederenspoor. We creëren zo een vrijliggende fietslus rond het centrum van Ekeren.

Plan van de verschillende fietsverbindingen in Ekeren zowel gepland als reeds uitgevoerd.provincie Antwerpen
Plan van de verschillende fietsverbindingen in Ekeren zowel gepland als reeds uitgevoerd.

Op vraag van het district takt het nieuwe deel van de F12 regelmatig af naar de straten van de wijken Schoonbroek en Rozemaai en komt er naast de fietsostrade ook een voetpad. Zo kunnen de fietsostrade en bijhorend voetpad ook vlot gebruikt worden door Ekerenaars.

Definitief ontwerp

De fietsostrade wordt 4 meter breed met een geschilderde middenlijn om dubbelrichting fietsverkeer veilig mogelijk te maken. Behalve in het meest noordelijke stuk ligt er overal naast de fietsostrade een voetpad in halfverharding van 2m breed. In het noordelijke deel is dit niet nodig omdat er daar achter de tuinen reeds een voetpad ligt. Het volledige traject wordt voorzien van openbare verlichting.

Er komt geen riolering. Het fietspad watert af naar het omliggende groen zodat al het regenwater steeds ter plaatse blijft en kan indringen in de ondergrond. Het voetpad wordt waterdoorlatend aangelegd.

Bij het uitzetten van het traject hielden we rekening met heel wat factoren. De groenzone tussen de A12 en de tuinen van de bewoners heeft immers nu al een veelheid van functies die allemaal bewaard blijven:

 • de hondenloopzone;
 • de sport- en speelterreinen;
 • de waardevolle bomen en andere beplanting die dienen als buffer tussen woonwijk en A12 en ook gebruikt worden als speelbos;
 • de volkstuinen;
 • de waterloop.

Ter hoogte van het vernieuwde basketterrein Tweekronenstraat werd reeds een hek geplaatst om ballen tegen te houden. Er komt ook nog beplanting als extra afscheiding.

We dienden ook rekening te houden met de talud van de voetgangersbrug over de A12. Die is niet hoog genoeg om de fietsostrade er onderdoor te leggen dus moeten we errond. Bijkomend zijn er strikte regels rond bouwvrije zones (30m breed) langs autostrades. We hebben daar een afwijking op kunnen bekomen op voorwaarde dat de fietsostrade zo ver mogelijk van de A12 werd gelegd.

Toch moeten een aantal bomen nog gekapt worden. Iedere gekapte boom wordt echter vervangen door een nieuwe langs het traject van de fietsostrade. Het aantal bomen dat moet gekapt worden, is zo klein mogelijk gehouden. Een voorbeeld: in de buurt van de hondenloopzone ligt de fietsostrade tussen de loopzone en de woonwijk om een waardevolle bomenrand te kunnen behouden. Nadeel is wel dat de hondeneigenaars de fietsostrade zullen moeten oversteken.

Onderaan deze pagina vind je het volledige plan.

Op de raadscommissie van de districtsraad van 17 februari 2022 werd het project toegelicht. In de presentatie staat duidelijk en puntsgewijs per deel van het project uitgelegd met welke factoren we rekening moesten houden. Je vindt de presentatie onderaan deze pagina.

PFAS

Sinds 2021 worden er extra grondanalyses uitgevoerd voor alle werven met grondverzet van stad en districten. Op enkele werven werd de richtwaarde PFAS, die momenteel geldt voor vrij hergebruik van de bodem, overschreden. Meer informatie vind je in het artikel Standaardbodemonderzoek stedelijke werven.

De fietsostrade is één van de werven waar een lichte overschrijding is vastgesteld. Ekeren ligt in een zone waar no-regretmaatregelen reeds van kracht zijn, namelijk de zone tussen 5 en 10 km rond 3M in Zwijndrecht. Je kan de maatregelen en meer informatie vinden op de website van de Vlaamse overheid. We geven ze ook hier even mee:

 • Eet gevarieerd. Eet je zelfgekweekt voedsel? Wissel dan af met producten uit de handel. Eet ook elke dag anders. Was zelf geteeld fruit en zelf geteelde groenten heel goed met lauwwarm water voor je ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei van eigen kippen per week.
 • Geef eieren en afval van groenten en fruit mee met het GFT.
 • Breng je tuinafval zoals snoeisel naar het containerpark. Verwijder zo veel mogelijk zand.

Verder verloop

De werken zijn gestart in december 2022 met een aantal voorbereidende werken. De echte aanleg is voorzien in 2023. Planning:

 • Fase 0 | van 1 december 2022 t.e.m. 12 januari 2023: voorbereidende werken;
 • Fase 1 | van 12 januari t.e.m. 17 februari 2023: tussen Leo Baekelandstraat en Transcontinentaalbrug;
 • Fase 2 | van 20 februari t.e.m. 13 juni 2023: tussen Transcontinentaalbrug en Vierkerkenstraat;
 • Fase 3 | van 6 februari t.e.m. 17 maart 2023: tussen Vierkerkenstraat en Karel VI-straat.

Tijdens fase 2 worden er ook rioleringswerken uitgevoerd, op dat moment kan de aannemer al werken in fase 3. Daarom dat de data van de verschillende fases niet aan elkaar aansluiten.

Data onder voorbehoud van gunstige omstandigheden.

Op woensdag 16 november 2022 organiseerden we een infoavond voor de buurt over het verloop van de werken. De presentatie vind je onderaan deze pagina.

Meer info

Op de website van de provincie Antwerpen vind je meer info over de havenverbinding door Muisbroek.

Op de website Antwerpen Morgen van de stad Antwerpen vind je meer info over deze en andere fietsostrades die de stad aanlegt.

Onderaan deze pagina vind je ook de bewonersbrief die gebust werd in een aantal straten in wijk Schoonbroek.

Voor specifieke vragen over het project in Ekeren kan je steeds terecht bij wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.