Sfeerbeeld nieuwe Kloosterstraat District Ekeren

Heraanleg Kloosterstraat, Dorpstraat en Blarenstraat

Op 16 januari 2017 ging de heraanleg van de Kloosterstraat, Dorpstraat en Blarenstraat van start. De straten worden aangepakt waardoor de buurt verkeersveiliger zal worden. Hier vind je de meest recente informatie.

De Kloosterstraat en Dorpstraat lenen zich momenteel niet tot veilige omgeving voor de vele schoolgaande kinderen. Een heraanleg dringt zich dan ook op en die kan plaatsvinden in het kader van Module 10, een veilige schoolomgeving. Het district legt ineens de Blarenstraat opnieuw mee aan.

Laatste update (1 december 2017)

Op maandag 16 oktober start fase 6. Dit is de fase Dorpstraat. De Kloosterstraat en Blarenstraat zijn klaar. Enkel de bomen en andere beplanting moeten nog geplant worden, maar daarvoor is het wachten op het juiste seizoen.

Fase 6 is de volledige Dorpstraat inclusief de kruispunten met de Driehoekstraat en het Groot Hagelkruis.

  • Kruispunt met Driehoekstraat is volledig afgesloten vanaf 16 oktober.
  • Kruispunt met Groot Hagelkruis is volledig afgesloten vanaf 6 november. Tussen 16 oktober en 6 november kan het verkeer nog wel tussen Markt, Groot Hagelkruis en Kristus-Koningplein rijden.

De kruispunten krijgen voorrang in de aanleg. Van zodra de kruispunten terug (gedeeltelijk) open kunnen, zal dit ook gebeuren.

In de Kloosterstraat worden alle kruispunten terug open gesteld.

Let er wel op dat de Moretuslei nog afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Dit heeft niets te maken met de werken aan de Kloosterstraat. Er staat een bouwkraan voor een privéwerf, waar op de hoek Moretuslei-Kloosterstraat nieuwe appartementen worden gebouwd.

Bereikbaarheid
Tijdens fase 6 volgt autoverkeer volgende omleiding:
Driehoekstraat (vanaf het ronde punt) – Boerendijk – Bilderdijkstraat – Schoonbroek – Sprangweelstraat – Groot Hagelkruis – Ferdinand Verbieststraat – De Beukelaerlaan  en omgekeerd (via de Steenstraat).

De Bosstraat tussen Boerendijk en Driehoekstraat is vanaf 18 april een enkelrichtingstraat. U kan enkel nog van Boerendijk naar de Driehoekstraat rijden. De enkelrichtingsmaatregel geldt tot het einde van de werken.

Het kruispunt Kloosterstraat/Boerendijk/Bilderdijkstraat is open in vier richtingen sinds 6 juni. Kloosterstraat loopt dood iets voor het kruispunt met Dorpstraat/Driehoekstraat.

Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken steeds langs de werf passeren. Er is een alternatieve fietsroute voorzien via Molenstraat – Molenaarstraat – Frans Lenaertsstraat.

Alle kruispunten van de Kloosterstraat zijn terug open. Vanaf de Moretuslei is de Kloosterstraat ingericht als enkelrichtingsstraat en enkele toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Vanaf de Molenstraat is de Kloosterstraat tijdelijk terug dubbelrichting. Een aantal van de nieuwe parkeerplaatsen kan daardoor nog niet gebruikt worden. We vragen iedereen om de resterende parkeerplaatsen aan de bewoners te laten.

Vanaf 6 november zijn er bijkomende maatregelen van kracht:

  • Markt, Groot Hagelkruis en Kristus-Koningplein lopen dood op het kruispunt met de Dorpstraat.
  • Op het Kristus-Koningplein en in de Alfons Jeurissenstraat wordt tijdelijk dubbelrichting ingevoerd. Hiervoor verdwijnen er tijdelijk ook een aantal parkeerplaatsen.
  • Wanneer het kruispunt met het Groot Hagelkruis terug gedeeltelijk kan worden vrijgegeven, vervallen deze maatregelen. Onder voorbehoud van weersomstandigheden is dit op dit moment voorzien op 11 december.

Om leveringen voor de handelaars in de Dorpstraat en de wekelijkse markt mogelijk te maken, wordt de brandgang op het Kristus-Koningplein (kant tussen banken en voorgevels) opengesteld vanaf de Jozef De Weerdtstraat. Er verdwijnen tijdelijk ook twee banken op het plein. In de Jozef De Weerdtstraat tegen het kruispunt met de August Scheyvaertslaan aan, wordt een parkeerverbod ingesteld van maximaal 10 meter om het mogelijk te maken dat grote vrachtwagens en markthandelaars de straat kunnen indraaien.

De huidige parkeerplaatsen voor mindervaliden in de Driehoekstraat worden verplaatst, iets verder weg van de Dorpstraat. In de nieuwe aanleg zijn er bijkomend nog 2 plaatsen voorzien: 1 in de Dorpstraat en 1 in de Kloosterstraat.

Openbaar vervoer
Alle bussen van De Lijn 770, 778, 779 volgen de omleiding Driehoekstraat – Boerendijk – Bilderdijkstraat – Schoonbroek – Sprangweelstraat – Groot Hagelkruis – Ferdinand Verbieststraat – De Beukelaerlaan  en omgekeerd (via de Steenstraat).
De bussen met haltes in Schoonbroek rijden sinds 12 april hun gewone route.

Meer informatie vinden reizigers aan de bushaltes zelf en op www.delijn.be.

Werken in 6 fasen

De werken aan Kloosterstraat, Dorpstraat en Blarenstraat verlopen in 6 verschillende fases waarvoor de aannemer 440 kalenderdagen krijgt om de klus te klaren. De aannemer werkt vanaf Leugenberg richting kerk, iets voor en tijdens de schoolvakantie was de Blarenstraat aan de beurt. Het voordeel van werken met kalenderdagen is dat er geen uitloop mogelijk is omwille van slechte weersomstandigheden, enkel in uiterst uitzonderlijke situaties kan de termijn worden verlengd.

fase 1: afgewerkt
rioleringswerken in groenzone naast brug Leugenberg
aanleg tijdelijke minderhinderparking aan Schepelstraat
(januari - maart 2017)

fase 2: afgewerkt
rioleringswerken en aanleg kruispunt Kloosterstraat/Boerendijk/Bilderdijkstraat
(20 februari - april 2017)

fase 3: afgewerkt
Kloosterstraat tussen Boerendijk en Molenstraat, exclusief kruispunt
(april -  juli 2017)

fase 4: Blarenstraat afgewerkt
Kloosterstraat tussen Molenstraat en Blarenstraat, inclusief Blarenstraat
(juni - september 2017)

fase 5: afgewerkt
Kloosterstraat tussen Blarenstraat en Dorpstraat
(augustus - oktober 2017)

fase 6
Dorpstraat
(16 oktober 2017 - maart 2018)

Bereikbaarheid en parkeren

Tijdens de werken voorziet het bestuur twee tijdelijke parkings: aan de Schepelstraat en in het Hagelkruispark. Tijdens de werken volgt auto- en busverkeer een omleiding. De omleidingen zijn te vinden in een bereikbaarheidsfolder, te verkrijgen bij de handelaars of in het stadsloket Ekeren. Voetgangers kunnen tijdens de werken langs de werf passeren. Handelaars blijven steeds bereikbaar.

Tijdens fase 6 blijven de parkings aan de kerk, en in het Groot Hagelkruis altijd bereikbaar. Enkele handelaars hebben ook parkeerplaatsen op de voormalige Aldi-parking in de Jozef De Weerdtstraat. U moet wel klant zijn bij de deelnemende handelaars om die parking te kunnen gebruiken. U krijgt bij hen een jeton om de slagboom open te krijgen bij het verlaten van de parking.

U kan de bereikbaarheidsfolder onderaan deze pagina downloaden.

Hoe ziet de heraanleg er uit?

De nieuwe Kloosterstraat is in de toekomst enkelrichting tussen Moretuslei en Driehoekstraat. In dit gedeelte is er immers te weinig ruimte om de schoolomgeving veiliger te maken en dubbel verkeer te laten bestaan. Het zorgt er ook voor dat er extra parkeerruimte komt in de zone tussen de Blarenstraat en de Driehoekstraat. Na de heraanleg zijn er in de straat meer dan 10 extra parkeerplaatsen.

De Kloosterstraat krijgt bredere voetpaden, bomen en parkeerstroken. Waar mogelijk staan er bomen aan beide kanten van de straat in een vast ritme en over elkaar. Ter hoogte van basisschool Driehoek staan de bomen wat dichter bij elkaar. 

De kruispunten worden veiliger en overzichtelijker. Ter hoogte van de schooluitgangen komen er voetpaduitstulpingen. Er komt overal nieuwe straatverlichting. Ook de riolering wordt vernieuwd en krijgt een gescheiden stelsel waarbij het afval- en regenwater apart worden afgevoerd. Daarvoor vernieuwt de aannemer ook alle huisaansluitingen

De Dorpstraat wordt aangelegd in dezelfde stijl als de Kloosterstraat, de Blarenstraat als woonerf.

Wat is een Module 10?

Als de ingang van een school aan een gewestweg ligt of minder dan 200 meter ervandaan, kan voor de herinrichting van de schoolomgeving gebruik gemaakt worden van 'Module 10' waarbij het Vlaams Gewest een deel van de kosten voor de aanleg van een veilige schoolomgeving betaalt.

Infoavonden

Op dinsdag 13 december 2016 organiseerde het district een infoavond voor de betrokken handelaars. Onderaan de pagina vindt u de presentatie en het verslag van die avond.

Op dinsdag 24 januari 2017 organiseerde het district een infoavond voor de bewoners in de Ekerse Theaterzaal. U vindt de presentatie en het verslag onderaan deze pagina.

Nieuwe Kloosterstraat
De nieuwe Kloosterstraat op 1 juni 2017. Op 2 juni werd de toplaag asfalt aangebracht en alles opgeruimd voor ingebruikname op 6 juni.
district Ekeren 1|5
Nieuwe Blarenstraat
De nieuwe Blarenstraat op 31 augustus 2017. Op tijd klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.
district Ekeren 1|5
Nieuwe Blarenstraat
De Blarenstraat eind september 2017
district Ekeren 1|5
Nieuwe Klaoosterstraat
Nieuwe Kloosterstraat in het deel dat dubbelrichting blijft.
district Ekeren 1|5
Nieuwe Kloosterstraat
De nieuwe KLoosterstraat, zicht vanop verkeersplateau ter hoogte van de Moretuslei.
district Ekeren 1|5