Nieuwe Prinshoeveweg net voor ze werd open gesteld. district Ekeren

Heraanleg voor Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg

Voor het bouwverlof 2017, en perfect binnen de oorspronkelijke planning, werden de werken aan de Jozef Ickxstraat en de Prinshoeveweg afgerond.

Het district liet de volledige Jozef Ickxstraat en de Prinshoeveweg tussen de Baljuwlaan en huisnummer 114 (tot begin groene middenberm) opnieuw aanleggen. Rio-link participeerde in dit project en vernieuwde de riolering en de regenwaterafvoer in de volledige Jozef Ickxstraat en de Prinshoeveweg tussen de Jozef Ickxstraat en de Kruidenlaan.

Hoe ziet de heraanleg eruit?

Verkeersplateaus
De Jozef Ickxstraat heeft nu een rijbaan in asfalt met een breedte van 4,65 meter zodat dubbelrichtingsverkeer mogelijk blijft. Om overdreven snelheid van het autoverkeer te ontmoedigen, zijn er twee verkeersplateaus voorzien in de straat, gecombineerd met een asverschuiving van de rijbaan. De verkeersplateaus ter hoogte van de kruispunten met de Veltwijcklaan en Prinshoeveweg bleven behouden. In de Prinshoeveweg is er nu ook een plateau op het kruispunt met de Kruidenlaan.

Voetpaden
De voetpaden zijn aangelegd in betonstraatstenen en hebben een breedte van ongeveer 1,80 meter. Ter hoogte van de vergunde privé-inritten zijn de grasstroken onderbroken en is een afgeschuinde boordsteen voorzien voor een vlotte toegang tot de oprit.

Parkeren in de Jozef Ickxstraat
Aan één zijde van de rijbaan is een parkeerstrook aangelegd in kasseien. Deze strook verschuift ter hoogte van de verkeersplateaus van kant. Aan de zijde waar zich geen parkeerstrook bevindt, is er een groenstrook. Deze stroken zijn een typisch element in het straatbeeld van de wijken Mariaburg en Donk. Ter hoogte van de verkeersplateaus en in de groenstroken worden nog nieuwe bomen voorzien. Die komen pas in het plantseizoen.

Parkeren in de Prinshoeveweg
In het deel van huisnummer 114 tot Baljuwlaan is er aan de noordzijde een strook waar wagens schuin kunnen parkeren en enkele driehoekige plantvakken. Aan de zuidelijke zijde is er een strook voor langsparkeren. In het deel tussen Baljuwlaan en Jozef Ickxstraat veranderde niets, alleen dat je nu aan de andere kant van de straat moet parkeren.

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.

district Ekeren
De nieuwe Donkse Beek net voor er water mocht doorstromen.