Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Luchtfoto van de kerkomgeving rond de Sint Lambertuskerk, centrum Ekeren© Frederik Beyens

Kerkomgeving | ontwerpbureau gekozen

De stad Antwerpen en het district Ekeren investeren in een nieuwe kerkomgeving. Voor dit project organiseerden we een mini-competitie tussen 3 ontwerpbureaus. Ook alle Ekerenaars konden hun mening geven.

Een nieuwe kerkomgeving

In 2016 keurden we het Masterplan Ekeren Centrum goed. Dat masterplan is een langetermijnvisie die het toekomstbeeld van het centrum van Ekeren bepaalt: een groen, leefbaar, bereikbaar en gezinsvriendelijk district zowel voor de eigen bewoners en handelaars, als voor bezoekers. Eén van de acties die in het masterplan werd opgenomen, was de heraanleg van de omgeving rond de Sint-Lambertuskerk.

We willen deze kerkomgeving herwaarderen met aandacht voor o.a.:

  • meer groen en ontharden van de kerkomgeving;
  • een link tussen het groen aan het monument voor de gesneuvelden en het groen rond de kerk;
  • een eenvoudige en veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersvormen (voetgangers, fietsers, bussen en ander gemotoriseerd verkeer) met aandacht voor deelmobiliteit;
  • maximaal behoud parkeerplaatsen;
  • een aangename verblijfplaats i.p.v. enkel een doorgang naar ergens anders.

Mini-competitie en bevraging

Voor de keuze van een ontwerpbureau organiseerden we een mini-competitie tussen 3 ontwerpbureaus. Ook jij kon je mening geven over de eerste ontwerpen door een korte bevraging in te vullen. 

Meer dan 120 personen vulden de bevraging volledig in. De deelnemers waren verdeeld over alle doelgroepen: alle geslachten, alle leeftijden, mensen die wonen en/of werken en/of winkelen in Ekeren. 

Uiteraard betekent meer dan 120 deelnemers ook meer dan 120 meningen. Iedereen had wel zijn favoriete ontwerp omwille van allerlei redenen. Al stak één ontwerp duidelijk boven de 2 andere uit: het ontwerp van Arcadis Belgium en MAARCH. Als goede punten haalden de Ekerenaars o.a. aan:

  • verkeerscirculatie langs Frans Harrewijnlaan en het daardoor creëren van veel ruimte voor horeca en winkels aan de andere kant van de kerk;
  • de hoeveelheid parkeergelegenheid en waar die gelegen is;
  • een goed evenwicht tussen alle functies die de kerkomgeving moet vervullen.

Het resultaat van alle antwoorden op alle ontwerpen werd uitvoerig toegelicht aan de beoordelingsjury van experten, die het ook meenam in haar uiteindelijke beoordeling. Ook hun keuze viel uiteindelijk op Arcadis en MAARCH.

Verder verloop

Arcadis en MAARCH kunnen nu starten met de verdere uitwerking van hun eerste ontwerpvoorstel waarmee ze de mini-competitie hebben gewonnen om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp dat kan uitgevoerd worden.

Grondige studies van verkeersstromen en parkeermogelijkheden zullen opgestart worden. Alsook de afstemming met verschillende partners zoals De Lijn en het Vlaams Gewest. Alle opmerkingen uit de bevraging worden alvast aan het ontwerpbureau bezorgd om mee te nemen in de verdere uitwerking.

We verwachten in de loop van 2023 een afgewerkt concept. Dan volgt nog een voorontwerp en uiteindelijk definitief ontwerp en ten slotte de realisatie. Daarop is het dus nog wel enkele jaren wachten.

Een plan van het ontwerp van Arcadis Belgium nv
Het winnende ontwerp van Arcadis Belgium nv
© Arcadis en MAARCH1|4
Mogelijk toekomstbeeld voor Markt, deel tussen Kristus-Koningplein en kerk
Mogelijk toekomstbeeld voor Markt, deel tussen Kristus-Koningplein en kerk
© Arcadis en MAARCH1|4
Mogelijk toekomstbeeld voor kerkplein
Mogelijk toekomstbeeld voor kerkplein
© Arcadis en MAARCH1|4
Mogelijk toekomstbeeld voor Markt met veel ruimte voor horeca en winkels
Mogelijk toekomstbeeld voor Markt met veel ruimte voor horeca en winkels
© Arcadis en MAARCH1|4

Meer info

Contacteer wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.