Deel Schriek dat een nieuwe aanleg krijgt. district Ekeren

Nieuwe aanleg brug Schriek

Het district Ekeren legt samen met Rio-Link een deel van Schriek opnieuw aan. Er wordt vooral gewerkt rond de brug en op de brug zelf.

Bevraging

In het voorjaar 2016 kregen de inwoners van de delen van Schriek die worden aangepakt, de kans hun wensen en mening over de nieuwe aanleg kenbaar te maken. De resultaten van deze bevraging werden mee opgenomen bij de opmaak van het concept.

Nieuwe aanleg | concept

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de stukken Schriek die doodlopen op de spoorweg en onder de brug. Het gedeelte Schriek tussen de brug en de Statiestraat wordt na de rioleringswerken vernieuwd door Rio-Link. Hier verandert er niets aan de huidige indeling van de straat.

Het district zal o.a. het wegdek op de brug aanpakken. Er komt een degelijk fietspad dat verhoogd wordt aangelegd zodat het beter afgeschermd is van het autoverkeer. Het kruispunt tussen Schriek, E. Caertsstraat, Schepersveldlei en Lodewijk Andersonstraat krijgt een nieuwe inrichting alsook het deel van Schriek tussen de E. Caertsstraat en L. Andersonstraat. In dit deel van Schriek komt er een parkeerstrook aan beide kanten van de rijbaan, en langs één kant een groenstrook met bomen.

Het kruispunt wordt duidelijk ingericht op zo'n manier dat onveilige bewegingen op het kruispunt niet langer kunnen. Aan de kant van de L. Andersonstraat komt er maar één aansluiting op het kruispunt, en die aansluiting wordt dubbelrichting. Er is ook het voorstel om de rijrichting van de L. Andersonstraat onder de brug om te draaien.

Tot slot heeft het district met Infrabel de nodige afspraken gemaakt zodat ook beide trappen van de brug worden hersteld.

Op woensdag 14 juni 2017 vond een hoorzitting plaats over het concept. De presentatie en het verslag vind je onderaan deze pagina terug.

Verdere verloop proces

Het concept dat werd voorgesteld op 14 juni 2017 wordt nu omgezet naar een definitief ontwerp. Daarin worden maximaal alle opmerkingen van de bewoners en wettelijke adviesorganen verwerkt. Met dat ontwerp gaan we opnieuw naar de bewoners. Het omdraaien van de rijrichting in de L. Andersonstraat onder de brug zal nogmaals worden herbekeken naar gevolgen voor de rest van de wijk.

Nadien kan de stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd en gaan we op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be.