Deel Schriek dat een nieuwe aanleg krijgt. district Ekeren

Nieuwe aanleg brug Schriek

Het district Ekeren legt samen met Rio-Link een deel van Schriek opnieuw aan. Er wordt vooral gewerkt rond de brug en op de brug zelf.

Nieuwe aanleg | definitief ontwerp

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de stukken Schriek die naar de spoorweg lopen en onder de brug.

Het gedeelte Schriek tussen de brug en de Statiestraat wordt na de rioleringswerken vernieuwd door Rio-Link. Hier verandert er niets aan de huidige indeling van de straat al wordt de hele straat wel een fietsstraat. Dat wil zeggen dat de straat ingericht wordt als fietsroute waar auto's nog worden toegestaan maar geen fietsers mogen inhalen. Zo wordt dit deel van Schriek de juiste link tussen het fietsverkeer uit Ekeren en de fietsostrade die langs de spoorlijn ligt.

Het kruispunt Schriek (brug) - Schriek (straat) aan deze kant van de brug wordt aangelegd als verkeersplateau.

Het district zal o.a. het wegdek op de brug aanpakken. Er komt een degelijk fietspad dat verhoogd wordt aangelegd zodat het beter afgeschermd is van het autoverkeer. Het kruispunt tussen Schriek, E. Caertsstraat, Schepersveldlei en Lodewijk Andersonstraat krijgt een nieuwe inrichting alsook het deel van Schriek tussen de E. Caertsstraat en L. Andersonstraat. In dit deel van Schriek komt er een parkeerstrook aan beide kanten van de rijbaan, en langs één kant een groenstrook met bomen.

Het kruispunt wordt duidelijk ingericht op zo'n manier dat onveilige bewegingen op het kruispunt niet langer kunnen. Aan de kant van de L. Andersonstraat komt er maar één aansluiting op het kruispunt, en die aansluiting wordt dubbelrichting.

De rijrichting van de L. Andersonstraat onder de brug wordt niet omgedraaid.

Tot slot heeft het district met Infrabel de nodige afspraken gemaakt zodat ook beide trappen van de brug worden hersteld.

Op woensdag 14 juni 2017 vond een hoorzitting plaats over het concept. De presentatie en het verslag vind je onderaan deze pagina terug.

Op woensdag 22 november 2017 vond een infoavond plaats over het definitief ontwerp. De presentatie en verslag vind je onderaan deze pagina.

Verdere verloop proces

Voor het definitief ontwerp dat werd voorgesteld op 22 november 2017, wordt een bouwvergunning aangevraagd. Dan gaan we op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. Voor deze werken kunnen subsidies aangevraagd worden, wat we uiteraard zullen doen. Dat betekent dat de werken ten vroegste tegen eind 2018 kunnen beginnen, eventueel begin 2019.

Bevraging

In het voorjaar 2016 kregen de inwoners van de delen van Schriek die worden aangepakt, de kans hun wensen en mening over de nieuwe aanleg kenbaar te maken. De resultaten van deze bevraging werden mee opgenomen bij de opmaak van het concept.

Infoavond voorontwerp

Tijdens de infoavond van 14 juni 2017 namen bewoners kennis van het voorontwerp. Er werden een aantal opmerkingen geformuleerd waarmee het district en Rio-Link aan de slag gingen richting definitief ontwerp.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be.

Nutswerken

In augustus 2018 zijn de voorafgaande nutswerken gestart. Nutsmaatschappijen mogen immers na een nieuwe aanleg gedurende 5 jaar geen voetpaden open breken (tenzij bij nieuwe aansluitingen of om defecten te herstellen). De maatschappijen vernieuwen daarom nu hun leidingen. Deze werken vallen onder bouwheerschap van de nutsmaatschappijen. Het district is geen betrokken partij.

Fasering:

  • 30/7 tot en met 6/8: 4 korte fases op de brug. Verkeer wordt begeleid met een tijdelijk verkeerslicht.
  • 6/8 tot en met 10/8: Schriek west kant, vanaf huisnummer 187 tot Statiestraat. De Frans Bresseleersstraat en Hendrik Kanorastraat zijn enkel bereikbaar via de Statiestraat (het paaltje wordt daarvoor verwijderd)
  • 9/8 tot en met 14/8: Schriek west kant, van huisnummer 188 tot aan de brug
  • 16/8 tot en met 17/8: Schriek oost kant, even huisnummer, van L. Andersonstraat tot aan het kruispunt met brug
  • 20/8 tot en met 31/8: Schriek oost kant, oneven huisnummers tot aan kruispunt Karel De Wintstraat. Omleiding voorzien om de Edward Caertsstraat te kunnen bereiken.

Aannemer is Yonus bvba, bouwheer is Eandis. Voor al uw vragen en opmerkingen kan u bij hen terecht.