Deel Schriek dat een nieuwe aanleg krijgt. district Ekeren

Nieuwe aanleg brug Schriek

Het district Ekeren legt samen met Rio-Link een deel van Schriek opnieuw aan. Er wordt vooral gewerkt rond de brug en op de brug zelf.

Bevraging

In het voorjaar 2016 kregen de inwoners van de delen van Schriek die worden aangepakt, de kans hun wensen en mening over de nieuwe aanleg kenbaar te maken. De resultaten van deze bevraging werden mee opgenomen bij de opmaak van het concept.

Infoavond voorontwerp

Tijdens de infoavond van 14 juni 2017 namen bewoners kennis van het voorontwerp. Er werden een aantal opmerkingen geformuleerd waarmee het district en Rio-Link aan de slag gingen richting definitief ontwerp.

Nieuwe aanleg | definitief ontwerp

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de stukken Schriek die naar de spoorweg lopen en onder de brug.

Het gedeelte Schriek tussen de brug en de Statiestraat wordt na de rioleringswerken vernieuwd door Rio-Link. Hier verandert er niets aan de huidige indeling van de straat al wordt de hele straat wel een fietsstraat. Dat wil zeggen dat de straat ingericht wordt als fietsroute waar auto's nog worden toegestaan maar geen fietsers mogen inhalen. Zo wordt dit deel van Schriek de juiste link tussen het fietsverkeer uit Ekeren en de fietsostrade die langs de spoorlijn ligt.

Het kruispunt Schriek (brug) - Schiek (straat) aan deze kant van de brug wordt aangelegd als verkeersplateau.

Het district zal o.a. het wegdek op de brug aanpakken. Er komt een degelijk fietspad dat verhoogd wordt aangelegd zodat het beter afgeschermd is van het autoverkeer. Het kruispunt tussen Schriek, E. Caertsstraat, Schepersveldlei en Lodewijk Andersonstraat krijgt een nieuwe inrichting alsook het deel van Schriek tussen de E. Caertsstraat en L. Andersonstraat. In dit deel van Schriek komt er een parkeerstrook aan beide kanten van de rijbaan, en langs één kant een groenstrook met bomen.

Het kruispunt wordt duidelijk ingericht op zo'n manier dat onveilige bewegingen op het kruispunt niet langer kunnen. Aan de kant van de L. Andersonstraat komt er maar één aansluiting op het kruispunt, en die aansluiting wordt dubbelrichting.

De rijrichting van de L. Andersonstraat onder de brug wordt niet omgedraaid.

Tot slot heeft het district met Infrabel de nodige afspraken gemaakt zodat ook beide trappen van de brug worden hersteld.

Op woensdag 14 juni 2017 vond een hoorzitting plaats over het concept. De presentatie en het verslag vind je onderaan deze pagina terug.

Op woensdag 22 november 2017 vond een infoavond plaats over het definitief ontwerp. De presentatie vind je onderaan deze pagina (het verslag volgt nog).

Verdere verloop proces

Voor het definitief ontwerp dat werd voorgesteld op 22 november 2017, wordt een bouwvergunning aangevraagd. Dan gaan we op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. Voor deze werken kunnen subsidies aangevraagd worden, wat we uiteraard zullen doen. Dat betekent dat de werken ten vroegste tegen eind 2018 kunnen beginnen, eventueel begin 2019.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@stad.antwerpen.be.