Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Een plan van de tweede fase van het Rozemaaiparkdistrict Ekeren

Rozemaaipark | fase 2

Voor de wijk Rozemaai werd een masterplan opgesteld waarin ook een groot park werd opgenomen. Fase 1 van het park werd reeds gerealiseerd. Aan het ontwerp voor de tweede fase wordt nu gewerkt.

Fase 2 van het Rozemaaipark bevindt zich ongeveer tussen de Ferdinand Verbieststraat, de Ekersesteenweg en fase 1 van het park. Op dit moment staan er op sommige plaatsen in het projectgebied nog gebouwen van Woonhaven. Woonhaven zal echter nieuwe woongebouwen bouwen buiten de projectzone, haar huurders naar de nieuwe woningen verhuizen en nadien de oude gebouwen afbreken. Zo zullen uiteindelijk alle oude gebouwen verdwijnen en vervangen zijn door nieuwe op een andere plaats. 

De aanleg wordt volledig gefinancierd door de stad. Woonhaven wordt gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit het Vlaams gewest voor de realisatie van haar gebouwen. Een deel van die subsidie mag ook gebruikt worden voor de buitenaanleg en dus deels ook voor het park.

Infomoment

In mei 2022 organiseerde het district samen met de stad en Woonhaven een infomoment ter plaatse. Alle passanten konden hun mening geven over wat zij graag willen voor de tweede fase van het Rozemaaipark. Omdat dit deel van het park meer tussen verschillende woongebouwen komt te liggen, zal het verschillende functies moeten combineren: recreatie, zachte verbindingen in de wijk, centrale ontmoetingsplek,... Met die input gaat het projectteam verder aan de slag.

Ontwerp

Het zal nog even duren voor er een afgewerkt ontwerp op de tafel ligt. We weten al wel dat de Donkse Beekvallei, die je ook al in fase 1 kan zien, verder wordt doorgetrokken tot aan de Ekersesteenweg. We onderzoeken hoe we de waterloop onder de Ekersesteenweg terug kunnen verbinden met de Donkse Beek. Zo zou wat nu nog stilstaand water is, terug onderdeel worden van een stromende beek.

Er komt een centraal plein waar bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten en wat een leuke plaats kan worden voor allerlei socio-culturele activiteiten. Uiteraard is er voldoende ook voor sociale veiligheid.

Fase 2 van het park zal een aantal functies (nieuwe en bestaande) faciliteren:

  • nieuwe hondenloopzone;
  • BMX-parcours wordt verplaatst en volledig vernieuwd;
  • spelaanleiding aan de oevers en uitbreiding van de bestaande speeltuin;
  • een nieuw trapveld in samenwerking met de Belgische voetbalbond;
  • een aantal recreatieve 'lobben': dit zijn een aantal kleinere zones die hun eigen invulling zullen krijgen na inspraak van de buurt, dat kunnen bloemenweides zijn of samentuin of petanqueveld of...
  • vlotte verbindingen tussen de 2 delen van de wijk voor voetgangers en fietsers;
  • veel extra groen en opvang van hemelwater.

De terreinen rond het ontmoetingscentrum Rozemaai worden mee opgenomen in het park. Zo creëren we ook langs de Ferdinand Verbieststraat een toegang tot het park. De erfpacht tussen de stad en het bisdom voor de terreinen (inclusief gebouw) werd immers beëindigd.

Verder verloop

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt. Op dit moment is de uitvoering gepland om te starten in 2024.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.