Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Luchtfoto met zicht op het projectgebied rond het station Ekerendistrict Ekeren

Stationsomgeving Ekeren | heraanleg

Het district pakt samen met de stad en de NMBS de stationsomgeving rond station Ekeren aan. De Statiestraat en stationsparking worden volledig vernieuwd tussen Veltwijcklaan en spoorbrug. Er komt een extra parking bereikbaar langs Bist en ook heel wat extra overdekte fietsenstallingen ook in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. De werken starten op 3 juni 2024.

Definitief ontwerp

De Statiestraat wordt vernieuwd tussen de Veltwijcklaan en de spoorbrug. De rijbaan wordt 4,65m breed, aangevuld met een voetpad en een parkeerstrook voor langsparkeren enkel langs de kant van de bebouwing. De bestaande bomen krijgen meer ruimte met geoptimaliseerde groenvakken. Er komen ook enkele extra bomen bij. Centraal komt er een verkeersplateau. Dit dient niet enkel om het verkeer af te remmen, het plateau loopt immers helemaal door tot aan het perron zodat mensen die moeilijker te been zijn of in een rolstoel zitten geen drempels moeten overbruggen tussen het voetpad in de Statiestraat en het perron. Ter hoogte van de fietsoversteek naast de fietstunnel komt er een asverschuiving.

Tussen de rijbaan en de fietsostrade komt er een kleine, groene zone als schrikstrook. De fietsostrade zelf wordt verbreed tot 4,5m (nu 2,2m). De kruising met de in- en uitrit van de parking krijgt een erfinrichting waardoor het nog duidelijker wordt dat fietsers hier voorrang hebben. De aansluiting met de Biesheuvellaan wordt ook verbeterd en verhoogd aangelegd voor meer fietscomfort en veiligheid.

De stationsparking in de Statiestraat verandert van rijrirchting en alle parkeerplaatsen worden schuine parkeerplaatsen. Door o.a. de verbreding van de fietsostrade is er op de parking immers geen plaats genoeg meer voor haaks parkeren zoals nu. Een groenstrook met bomen dient als buffer tussen de parkeerplaatsen en de fietsostrade. Centraal komt er een verkeersplateau dat het verkeersplateau in de Statiestraat linkt met het perron.

Aan de kant van Bist komt er extra stationsparking die we maximaal groen en waterdoorlatend aanleggen. Er komen hier ook extra fietsenstallingen en een klein groen pleintje met zitmogelijkheden zodat dit een volwaardige toegang tot het station wordt.

Binnen het projectgebied komen er heel wat extra overdekte fietsenstallingen met ook een aantal plaatsen voor fietsen die wat groter zijn zoals bv. bakfietsen. Ook in de buurt van de trappen tussen perron en fietserstunnel komen er extra fietsenstallingen. Het dak van die fietsenstallingen wordt doorgetrokken tot boven de trappen waardoor die niet meer nat kunnen regenen.

Tot slot voorziet het ontwerp ook in een aantal stationspleintjes, zowel in de buurt van het stationsgebouw als aan beide kanten van de fietstunnel. De zitmogelijkheden bestaan uit een betonnen structuur met een afwerking in hout.

Het plan van het defintiief ontwerp vind je onderaan deze pagina.

Verloop

Tijdens de Maak Ekeren Mee-avonden in 2019 stelden we aan alle aanwezigen een aantal vragen rond de stationsomgeving. De input werd mee verwerkt in het definitief ontwerp.

Op donderdag 21 april 2022 stelden we het definitief ontwerp voor aan de omwonenden. De presentatie van die avond kan je onderaan deze pagina terug vinden.

Op donderdag 16 mei 2024 organiseerden we een infoavond 'start werken' met alle praktische info voor de bewoners binnen het projectgebied. De presentatie van die avond kan je ook onderaan deze pagina terug vinden. De treingebruikers worden nog geïnformeerd via panelen in de buurt van de perrons.

Start werken en fasering

De werken aan de nieuwe parking, bereikbaar via Bist, starten op 27 mei 2024 en zullen in augustus 2024 afgerond zijn. Dit is fase 6 op het onderstaande schema.

De werken aan de kant van de Statiestraat verlopen in 5 fases en starten op 3 juni 2024.

  • Fase 1: van 3 juni tot augustus 2024 > van Biesheuvellaan tot en met inrit (nu uitrit) parking (tijdelijke uitrit wordt voorzien)
  • Fase 2: augustus - september 2024 > NMBS-parking Statiestraat + fietsostrade
  • Fase 3: oktober - november 2024 > Statiestraat, tussen in- en uitrit parking
  • Fase 4: december 2024 - januari 2025 > Statiestraat, tussen uitrit (nu inrit) en spoorbrug
  • Fase 5: januari - februari 2025 > Onze-Lieve-Vrouwstraat
Schematisch overzicht van de faseringdistrict Ekeren
Schematisch overzicht van de fasering

Hinder en omleidingen

Meer info over de hinder en omleidingen kan je terugvinden in de presentatie van de infoavond 'start werken'. En geven we ook steeds mee in onze maandelijkse Werfflash. Hoe je daarop kan inschrijven en de laatste versie van de Werfflash, kan je terugvinden op deze pagina.

Parking station is enkel tijdens fase 2 niet toegankelijk. Dan kan men echter de nieuwe parking langs Bist al gebruiken. En we voorzien ook tijdelijk extra parkeermogelijkheid in de Statiestraat voorbij de spoorbrug (en dus buiten de werfzone). Ook voor fietsers zal er steeds voldoende plaats zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de werken in jouw buurt?

Meer info

Contacteer het wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.