Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Luchtfoto van het projectgebieddistrict Ekeren

Van de Weyngaertplein en Leo Vermandellei | heraanleg

Het district Ekeren en Aquafin voorzien in een volledige heraanleg van de Leo Vermandellei en de noordzijde van het Van de Weyngaertplein. Ook een deel van het plein zelf rond de kerk en het basketterrein worden mee vernieuwd. Het project werd geselecteerd binnen Antwerpen Breekt Uit waardoor er extra aandacht gaat naar ontharden. De werken starten op 25 maart 2024.

Antwerpen Breekt Uit

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt Uit’ wil realiseren. Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

Verloop

 • oktober 2020 |  infoavond ontharding en polsen naar participatiebereidheid bewoners
  Een voorwaarde om het project te kunnen indienen voor Antwerpen Breekt Uit was dat minstens 40% van de bewoners bereid moet zijn om mee te werken aan de ontharding van de straat en eventueel ook op eigen terrein. Na de infoavond organiseerden we een kleine bevraging waaruit bleek dat we dat percentage ruim haalden, waarvoor dank. Het project kon ingediend worden en werd later door de stad ook geselecteerd. Daardoor is er meer dan 350 000 euro extra beschikbaar specifiek voor ontharding.
   
 • januari 2021 | bevraging gebruikers basketterrein
  Het basketterrein zit mee in het project en dus wilden we van de gebruikers weten wat ze van het huidige basketterrein goed en minder goed vonden. De resultaten worden meegenomen in het ontwerp.
   
 • voorjaar 2021 | belevingsbevraging bewoners 
  De bewoners zijn de specialisten van hun eigen straat. Daarom willen we van hen weten hoe ze het Van de Weyngaertplein en Leo Vermandellei nu ervaren en wat er volgens hen beter kan.
   
 • december 2021 | participatiemoment over het concept
  Bewoners werden geïnformeerd over de voorwaarden die van kracht zijn voor het project, over de resultaten van de verschillende bevragingen en over mogelijke maatregelen op privéterrein. Ze konden ook input geven over de voorgelegde concepten. Opmerkingen werden in de mate van het mogelijke meegenomen in het ontwerpproces.

 • april 2022 | participatiemoment over het voorontwerp
  Voorstelling van het voorontwerp voor de straten. Samen met bewoners en gebruikers van het projectgebied werden 10 ontwerpplannen opgesteld voor de zone rond de kerk. Uiteraard konden bewoners ook hun mening geven over het voorontwerp voor de rijbanen.
   
 • januari 2022 | infomoment definitief ontwerp
  Voorstellen van het definitief ontwerp. De presentatie van de avond vind je onderaan deze pagina.
   
 • maart 2024 | Infomoment start werken
  Algemene informatie over het verloop van de werken van de eerste fase (Van de Weyngaertplein). De presentatie en het verslag vind je onderaan deze pagina.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp bestaat uit een woonerf voor de rijbaan rond het plein (behalve het gedeelte dat enkele jaren geleden opnieuw werd aangelegd) met een aantal groene parkingpockets verspreid in het woonerf. Er komen twee asverschuivingen om de snelheid af te remmen. De jonge boompjes die hier enkele jaren geleden werden geplant, worden verzet. Als verzetten niet haalbaar is, zullen we ze moeten kappen. Al worden ze dan wel allemaal vervangen zodat het aantal bomen gelijk blijft.

Alle grote bomen op het plein en in de Leo Vermandellei blijven behouden. In de Leo Vermandellei blijven kasseien liggen om het karakter te behouden. We vervangen de huidige kasseien wel door gezaagde kasseien, die zijn bovenaan veel vlakker en dus comfortabeler voor fietsers en veroorzaken ook minder geluid.

Er komt ook een een asverschuiving als snelheidsremmer. De parkeerstrook wordt in kasseien aangelegd en licht verhoogd zodat de wortels van de huidige bomen meer plaats krijgen zonder schade toe te brengen aan het nieuwe openbare domein. Tussen de bomen in creëren we ook meer ruimte voor de boomwortels. Allemaal maatregelen om de bestaande bomen te kunnen behouden. De inritten worden aangelegd in lineaire grasbetontegels. Zo kan er nog meer water in de ondergrond en krijgt de straat een nog groener uitzicht.

Op het plein draaien we het basketterrein 90° en verplaatsen het naar de zuidzijde van het plein. We voorzien extra groen rond het basketplein zodat de basketbal minder snel kan ontsnappen en ook niet meer richting straat. De petanquevelden komen aan de noordzijde van het plein.

Er komen 2 wadi's: 1 in de buurt van het basketterrein en één aan het Christusbeeld. Het hek en muurtje aan het monument voor de gesneuvelden blijft bewaard maar alle verharding errond wordt opgebroken en vervangen door aanleg van ecologisch waardevol groen (zowel struiken als bloemenweide). Er blijft enkel nog een wandelpad in dolomiet over. De molensteen om de vriendschapsband met Andernach uit te beelden komt tussen de speeltuin en het basketterrein.

Meer info

Contacteer wijkoverleg Ekeren op 03 338 29 07 of via wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be.

Een aantal tafels met informatie op en mensen die met elkaar in gesprek zijn over die info
Sfeerbeeld participatiemoment
district Ekeren1|3
Een aantal mensen staat rond een tafel waar een ontwerpplan op ligt, 1 persoon zit aan de tafel en is iets aan het uitleggen over het plan
Sfeerbeeld participatiemoment
district Ekeren1|3
Een aantal tafels met informatie op en mensen die met elkaar in gesprek zijn over die info
Sfeerbeeld participatiemoment
district Ekeren1|3
Het ontwerp voor de rijbanen werd voorgesteld met de woningen en de kerk in 3D.
Het ontwerp voor de rijbanen werd voorgesteld met de woningen en de kerk in 3D.
district Ekeren1|3
Je ziet een plan met wat post-itjes op gekleefd, er is tekst opgeschreven, er zijn kleine pentanqueveldjes op gekleefd, ...
Eén van de ontwerpplannen die door de bewoners werden opgesteld.
District Ekeren1|3
2 vazen waarbij de linkse leeg is en de rechtse bijna helemaal vol is met steentjes
Bewoners kozen voor gezaagde kasseinen als rijbaan in de Leo Vermandellei en niet voor asfalt.
district Ekeren1|3
Logo Antwerpen Breekt Uitstad Antwerpen
Logo Antwerpen Breekt Uit