Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Defintief ontwerp Van de Weyngaertpleindistrict Ekeren

Van de Weyngaertplein, Frans Standaertlei, Nijverheidslei

Aquafin investeerde in een gescheiden rioleringsstelsel in de Nijverheidslei, de Frans Standaertlei en aan de zuidkant van het Van de Weyngaertplein. Het district participeerde in de werken op het plein om een veiligere schoolomgeving te realiseren.

Nieuwe aanleg

Frans Standaertlei en Nijverheidslei
In de Frans Standaertlei en Nijverheidslei veranderde er niets aan de wegindeling. Aquafin heeft na de rioleringswerken de straat opnieuw aangelegd zoals ze was met één verschil. Aan alle kruispunten kwamen er voetpaduitstulpingen. Die zorgen enerzijds voor een visuele afbakening van de parkeerzone en anderzijds voor een kortere (en dus veiligere) oversteekplaats.

Van de Weyngaertplein
Op het Van de Weyngaertplein zorgde Aquafin enkel aan de zuidkant nieuwe riolering. Het district investeerde hier in een nieuwe aanleg die de schoolomgeving veiliger maakt. Het concept van dit deel van het plein gaat uit van een aantal voorwaarden rond mobiliteit die eigen zijn aan woonstraten, zoals zone 30 en gemengd verkeer.

De rijbaan werd recht getrokken met een afgebakende zone voor langsparkeren. Er bleven evenveel parkeerplaatsen. Omdat er niet meer schuin kan worden geparkeerd, verhoogt de algemene verkeersveiligheid. Het zicht op het verkeer is immers veel beter bij langsparkeren. Als verkeersremmer werd een verhoogde inrichting voorzien ter hoogte van de pleintoegang en de school.

Bomen

In het najaar van 2016 werden alle bomen rond het plein gekapt omdat ze oud en ziek waren. Alle bomen worden vervangen als de heraanleg afgerond is.

Op voorstel van de groendienst planten we 2 boomsoorten om en om zodat er gedurende het hele jaar meer kleur is. Tijdens de hoorzitting van 8 maart 2017 konden de aanwezige bewoners van het Van de Weyngaertplein hun voorkeur van boomsoort doorgeven. De keuze ging bijna unaniem naar:

  • Acer campestre 'Elsrijk'
  • Prunus 'Accolade'

De sierkers (Prunus) zal dus opnieuw op het plein worden aangeplant.