Budget district Ekeren

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur.

Stadsmuur in Andernach
Districtshuis van Ekeren