Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens
Accessoires om veilig thuis te blijven wonenJonathan Ramael

Een steun in de rug om zelfstandig en veilig thuis te wonen

Iedereen wil graag zo lang mogelijk in zijn eigen huis of appartement blijven wonen. Met de jaren kan dit moeilijker worden. Alles gaat niet meer zo vlot en een ongeluk of kwalijke val is snel gebeurd. Met de financiële ondersteuning voor kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop van hulpmiddelen helpt het district Ekeren jou je woning aan te passen.

Financiële ondersteuning veilig en zelfstandig thuis wonen

Als je ouder wordt, gaat alles niet meer zo vlot en is een ongeluk of kwalijke val snel gebeurd. Je kan deze risico's beperken door je woonomgeving veiliger te maken. Dit kan met kleinschalige structurele aanpassingen, zoals handvaten in de badkamer of het toilet. Maar ook kleine hulpmiddelen, zoals een grijpstok of een stoeltje in de douche maken een wereld van verschil.

Door deze ingrepen financieel te steunen, zorgt Ekeren er mee voor dat je langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

De premie bedraagt maximaal 250 euro per jaar (btw inclusief). De gemaakte kosten kunnen slechts eenmaal ingebracht worden.

Kom je in aanmerking voor de premie?

Dit zijn de voornaamste voorwaarden:

  • Je bent minstens 65 jaar oud.
  • Voor aanvragen in 2024 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar eventuele partner mag niet hoger zijn dan 31.550 euro.  Dit maximum mag worden verhoogd met 3.540 euro per persoon ten laste. (De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2024 telt dus het belastbaar inkomen van 2021.)
  • of je geniet van een verhoogde tegemoetkoming;
  • de woning is je hoofdverblijfplaats en is gelegen in Ekeren (Indien je de woning huurt en er muurvaste aanpassingen plant dan moet je van de eigenaar de goedkeuring voor deze aanpassingen hebben verkregen.);
  • de aanpassingen of aankoop hulpmiddelen kaderen in het langer, veiliger of makkelijker zelfstandig thuis wonen. 

Je vindt een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden in het reglement.

Hoe vraag je de premie aan?

Je kan het reglement en het aanvraagformulier downloaden onderaan deze webpagina of afhalen in het stadsloket Ekeren. Kijk het reglement goed na vooraleer je de aanvraag indient.

Je dient je aanvraag bij voorkeur digitaal in. Hoe je dit doet, staat vermeld in het invulformulier. Nadat je je aanvraag hebt ingediend, neemt het districtscollege een beslissing over jouw aanvraag.

Meer info

dienst seniorenwerking
Veltwijcklaan 19, 2180 Ekeren
tel. 03 334 48 83
senioren.ekeren@antwerpen.be

Voor elke vorm van ondersteuning gelden een aantal algemene basisvoorwaarden.
Je kan deze hier nalezen.