Contacteer stad Antwerpen

Frederik Beyens

Seniorenraad district Ekeren

De seniorenraad van het district Ekeren ondersteunt het seniorenbeleid. Zij vormt het forum om noden en kansen vanuit het veld aan te kaarten bij het districtsbestuur, of het te adviseren rond te nemen beslissingen.

Hoe vervult de seniorenraad van het district Ekeren haar opdracht als adviesorgaan?

De seniorenraad heeft de opdracht om kwalitatieve adviezen af te leveren:

  • op vraag van de stad en de districten;
  • op eigen initiatief.

Dit doet de seniorenraad door de betrokkenheid en de inspraak van senioren te verzekeren bij beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.

De seniorenraad besteedt aandacht aan:

  • het bevorderen van de sociale samenleving, veiligheid en mobiliteit;
  • de ondersteuning van organisaties met de focus op samenwerking;
  • het aanbieden van een ruime waaier aan activiteiten, vorming en informatie.

Samenstelling
De seniorenraad bestaat uit een afvaardiging van verenigingen, onafhankelijken en professionelen.
Guido Simons is de voorzitter van de huidige raad. Verder zetelen volgende personen: Mart De Meester, Erwin De Smedt, Simonne Dever, Constantinus Kanora, Ria Meys, Jos Bastiaensen, Maria Bernaerts, Liliane Calluy, Vincent Costa, Henri Echelpoels, Rudy Martens, Hilde Delmulle, Claudine Voet, Christine Verdonck, Freddy Gulickx, Vital Vanbaelen, Lutgart Bellens, An Nuyens en Anne Cauwe.

Heb je interesse? Hoe deelnemen?

Ook jouw inbreng kan er toe bijdragen dat senioren zich nog beter thuis voelen in Ekeren. 
Als je graag wil meehelpen, neem je best contact op met de seniorenconsulent. Samen met jou bekijken we wat je kan doen.

Data vergaderingen

Voor data, inschrijven en de agenda kan je terecht bij de seniorenconsulent van het district.
 

Adviezen en verslagen

De meest recente adviezen en verslagen vind je onderaan dit bericht.

Contact

senioren.ekeren@antwerpen.be

Ondersteunende dienst

senioren.ekeren@antwerpen.be
District Ekeren | Seniorenconsulent
Veltwijcklaan 19, 2180 Ekeren
tel. 03 334 48 83

Verwante info: