Vraag nu een speelstraat aan

Wil u dat de kinderen uit uw straat eens veilig op straat kunnen spelen? Organiseer dan een korte of lange speelstraat met spelmateriaal en ...

Naar de cinema in het Gravenhof

Uw maandelijkse filmafspraak is er weer. Elke eerste vrijdag van de maand (behalve in februari) tonen we u een recente flm in de zaal van het Gravenhof.

Gelukzoeker Bert Gabriëls

Komiek Bert Gabriëls maakte naam met programma’s als Zonde van de Zendtijd, Absurdistan en Advocaat van de Duivel, maar ook met de docureeks Terug ...

Deelnemers aan de infosessie duurzame materialen
Infomarkt Schelle Umicore

Electriciteitsbeheerder Elia organiseerde een infomarkt over een nieuwe kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation in Schelle en ...

de vijf districtsraadsleden op een rijtje
Installatie districtsbestuur Hoboken

23 raadsleden legden op dinsdag 8 januari 2019 de eed af voor de nieuwe Hobokense districtsraad. 15 leden zijn nieuwkomers. N-VA, sp.a en CD&V zijn de coalitiepartners ...

De nieuwe Post Wilrijk ging vandaag in dienst
Het nieuwe districtsbestuur van Hoboken
Hoboken speelt zijn troeven uit

De voorbije weken schreven N-VA, sp.a en CD&V samen aan een nieuw bestuursakkoord voor Hoboken. Na een finale lezing en het fiat van de ...