Budget district Hoboken

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het meerjarenplan 2014-2019 voorbereid. In november 2013 keurde de districtsraad de meerjarenplan 2014-2019 goed. In 2019 wordt het meerjarenplan 2020-2025 voorbereid. Zowel het budget als het meerjarenplan wordt tijdens het jaar bijgestuurd.

Een budget en een meerjarenplan bestaan altijd uit een strategisch en een financieel luik: de doelstellingen die het district het komende jaar of de komende jaren wil realiseren en het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Er zijn twee soorten budgetten:

  • Exploitatiebudget: dit is een raming van alle ontvangsten en uitgaven die het district in het komende dienstjaar verwacht en die nodig zijn voor de dagelijkse werking.
  • Investeringsbudget: dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar, zoals heraanleg en structureel onderhoud van wegen, speelpleinen en sportterreinen.

Elk jaar wordt deze raming één, soms twee keer gewijzigd gedurende het jaar. Deze budgetwijziging wordt op dat moment gepubliceerd.

Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad om deze uitgaven te financieren.

Meer info
Secretariaat district Hoboken
kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken
tel. 03 338 30 22
district.hoboken@antwerpen.be

Overzicht budgetdocumenten


​Hieronder vindt u een overzicht van de goedgekeurde documenten die betrekking hebben op het budget van het district Hoboken. Ze zijn chronologisch gerangschikt van recent naar oud.

Meer info

Districtshuis Hoboken
Marneflaan 3
2660 Hoboken
tel. 03 338 3022
district.hoboken@stad.antwerpen.be

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Verwante info: