Contacteer stad Antwerpen

Jeugdraad Hoboken

Alle kinderen, tieners en jongeren tot 30 jaar die graag hun zegje doen over het beleid in de stad en het district Hoboken zijn welkom in de Hobokense jeugdraad. Die adviseert het bestuur over jongerenthema's als jeugdlokalen, sport, cultuur, veilig fietsen, speelplaatsen, fuiven, diversiteit en subsidies.

Wat doet de jeugdraad?

De jeugdraad buigt zich over adviesvragen, geeft spontaan advies en brengt het bestaande beleid over aan jongeren. Adviezen gaan over jongerenthema's zoals jeugdlokalen, sport, cultuur, veilig fietsen, speelplaatsen, fuiven, diversiteit, subsidies, heraanleg speelterreintjes, ... Daarnaast is de jeugdraad de ideale plek om relevante informatie over het district Hoboken en de stad in te winnen en te netwerken met andere lokale jongeren en jeugdverenigingen. 

Wie zetelt in de jeugdraad Hoboken?

Naast individuele jongeren, worden ook de Hobokense jeugdhuizen, chiro’s, scoutsgroepen en jeugdfestivalorganisaties vertegenwoordigd. ​

Kwalitatieve adviezen

De jeugdraad Hoboken levert kwalitatieve adviezen. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:

  • bij beleidsvoorbereiding
  • bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening
  • bij de evaluatie.

De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.

Hoe deelnemen?

Verwante info: