Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd

De Hobokense districtsraad keurde de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Daarin zit ook het budget voor 2020 vervat. Het bestuursakkoord werd begin 2019 goedgekeurd met als titel ‘Hoboken speelt zijn troeven uit’. Dat wordt nu concreet gemaakt in de meerjarenplanning.

Heraanleg van straten en pleinen

Hoboken investeert in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district, met plaats voor sport, spel en parkeren. Er staan enkele grote heraanlegprojecten op stapel, waarbij veel aandacht gaat naar het creëren van veilige en aangename fietsroutes. Zo wordt er bijvoorbeeld een logische fietsverbinding gemaakt tussen het veer en het centrum en van Blue Gate Antwerp naar Hemiksem. Verder zal er bij elke ingreep waar mogelijk maximaal rekening gehouden worden met ontharding en verkeersremmende ingrepen. Tegen het einde van deze legislatuur start de tweede fase van het masterplan Hoboken-centrum op. Voor dit traject rekenen we op de optimale input van de bewoners en de middenstand. De straten die het district deze legislatuur wil aanpakken staan zijn o.a. de Louisalei, Cockerillplaats, Karel Duboislaan, Harold Rosherstraat, Commandant Van Laethemstraat, Salesianenlaan, Hertoglei, Zandkamp, Hydeparkstraat en de Adolf Greinerstraat.

Aanleg van groen en speelterreinen

In de mooie kasteelparken zoals het MeerlenhofSorghvliedt, en Broydenborg, die van Hoboken het meest groene district maken, vernieuwt het district de gazons en parkwegen. Verder worden waar mogelijk in de straten bijkomende groentoetsen gecreëerd. 

De bestaande speelterreinen aan de Lenaart de LandrelaanSorghvliedt, het Majoor Malfaitplein en de Harold Rosherstraat krijgen een make-over en aan de Krugerbrug worden speelaanleidingen geplaatst. Het pleintje aan de Meetjeslandstraat, waar de speeltuin vorig jaar werd gesloten na klachten van buurtbewoners, krijgt een nieuwe, groene aanleg met mildere speelaanleidingen voor de kleinsten. Het district bouwt hier voort op het voorstel dat door buurtbewoners zelf werd uitgewerkt, waarbij ze mikken op een slim hergebruik van de speeltoestellen. Binnen enkele weken worden deze voorstellen aan de ruime buurt voorgelegd.

Hoboken bruist

Onder het motto ‘we laten Hoboken bruisen’ worden tal van activiteiten georganiseerd. Er zijn de klassiekers zoals de jaarmarkt en de kerst- en nieuwjaarsfeestelijkheden. Daarnaast staan er opnieuw veel sportactiviteiten op de agenda, met in 2020 de klemtoon op de herdenking van de Olympische Spelen.

Op cultureel vlak kunnen liefhebbers de komende jaren opnieuw genieten van grote openluchtfestivals als het tweejaarlijkse Ten Zuiden van ‘t Zuid en het jaarlijkse Camping Louisa. Er wordt ook nog aan een nieuw bijkomend tweejaarlijks festival gewerkt. Er worden verschillende initiatieven ondersteund, zoals bijvoorbeeld startende kunstenaars. De kunstexpo ‘Nexus’ in de Oranjerie is hier alvast een voorbeeld van. In het Gravenhof wordt, naast het bestaande familie-aanbod, de programmatie voor volwassenen uitgebreid. Door in dialoog te blijven met de verschillende gemeenschappen wordt de diversiteit van Hoboken weerspiegeld in het culturele aanbod. Jaarlijks zullen er erfgoedprojecten rond een ander thema plaatsvinden, zoals buurten met erfgoed en de verjaardagen van de eerste steenlegging in Polderstad (50 jaar geleden), de bouw van de tuinwijken op Moretusburg en Heike (100 jaar geleden) en de bouw van Cockerill Yards (150 jaar geleden). 

Zowel buiten als in het Gravenhof blijft het district een aantrekkelijk aanbod aan jeugdactiviteiten voorzien. Voor senioren springt de jaarlijkse seniorenweek in het oog en worden er middelen uitgetrokken voor activiteiten voor de actieve senior, maar ook voor projecten die ten goede komen aan kwetsbare senioren. 

Met de lokale middenstand wordt samengewerkt door tweejaarlijkse jobbeurzen en netwerkevenementen te organiseren. Er wordt een overlegplatform met de Hobokense ondernemers opgestart.

Hoboken richt zich met verschillende acties ook op bezoekers en toeristen, die zullen worden aangetrokken om het district te ontdekken.

Ondersteuning aan het verenigingsleven, bewonersinitiatieven en projecten

Het district organiseert niet alles zelf maar steunt ook heel wat andere organisaties. Zo behouden we de budgetten voor jeugd en sportverenigingen. Verder wordt er een groot budget vrijgemaakt om de inzet van Hobokense buurtgroepen, socio-culturele, middenstands-, erfgoed-, cultuur- en seniorenverenigingen en organisaties te ondersteunen die met hun werking, activiteiten en projecten bijdragen tot een welvarend, warm en bruisend Hoboken. Dat gebeurt via toelages, materiële ondersteuning en samenwerkingsverbanden. Nieuwe toelagereglementen zijn in voorbereiding. Het budget voor de toelagen aan culturele en socio-culturele initiatieven groeit de komende jaren, van 50.000 nu tot 85.000 euro in 2025. Ook aanpassings- en mantelzorgpremies, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen, zijn opnieuw in het ondersteuningsaanbod van het district opgenomen.

Doorheen het hele aanbod lopen communicatie, inspraak en overleg als rode draad. 

Op exploitatie voorziet het district jaarlijks ongeveer 1.100.000 euro. Het investeringsbudget bedraagt in totaal over de zes jaar 17.920.500 euro. Daarmee trekt het district volop de kaart van de investeringen.

Hier is de meerjarenplanning 2020-2025