Enkele leden van de Hobokense seniorenraad poseren met een roosPetra Andriessen

Seniorenraad Hoboken

De seniorenraad is een adviesorgaan die de beleidsmensen helpt en adviseert over alle aangelegenheden die de senioren aanbelangen.

Algemene en openbare vergaderingen

6 keer per jaar organiseert de Hobokense seniorenraad een algemene vergadering die bestaat uit stemgerechtigde en adviserende leden uit erkende seniorenbonden. In deze vergadering zetelen ook onafhankelijke senioren. 

Twee keer per jaar wordt er ook een openbare vergadering georganiseerd. Geïnteresseerde senioren kunnen meeluisteren en -praten, maar niet stemmen.

Kwalitatieve adviezen

De Hobokense seniorenraad levert kwalitatieve adviezen. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:

  • bij beleidsvoorbereiding.
  • bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening.
  • en bij de evaluatie ervan.

De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.

Statuten seniorenraad Hoboken

De statuten van de seniorenraad werden goedgekeurd in de districtsraad en beschrijven de manier van werken. De raad is niet meer zuilgebonden en onafhankelijken mogen zich  kandidaat stellen.

Hoe deelnemen?

Als u een agendapunt op de vergadering wil brengen bezorgt u het agendapunt 15 dagen voor de vergadering aan de seniorenconsulente.

Verslagen 2019

Verslagen 2018

Adviezen 2018

Verslagen 2017

Adviezen 2017

Verslagen 2016

Meer info

Mail: seniorenconsulente Hoboken
kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken
tel. 03 338 30 63

Verwante info: