Jaak Schram Cross

Sportraad Hoboken

De districtssportraad Hoboken geeft advies over het sportbeleid van Hoboken. Daarnaast neemt de sportraad verschillende initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen.

Elk district heeft een eigen sportraad: elke Hobokense sportclub, school of sportorganisator kan aansluiten bij de sportraad. Enkele afgevaardigden zetelen ook in de stedelijke sportraad Antwerpen.

Ondersteunen van initiatieven

In Hoboken ondersteunt de sportraad de Jaak Schram Cross en Eurojogging op de derde zaterdag van november. In februari vieren district en sportraad de Hobokense sportlaureaten.

Kwalitatieve adviezen

De Hobokense sportraad levert kwalitatieve adviezen. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:

  • bij beleidsvoorbereiding.
  • bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening.
  • en bij de evaluatie ervan.

De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.

Hoe deelnemen?

  • Contacteer de Sportantenne Hoboken
  • tel. 03 338 30 66
  • Sportantenne Hoboken, kasteel SorghvliedtMarneflaan 3, 2660 Hoboken

Verslagen 2016

Verwante info: