Zittingen en besluiten - districtscollege Hoboken

De besluiten van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. U vindt er ook besluiten van de gemeenteraad (GR) en van het college van burgemeester en schepenen (CBS). 

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Hoboken.

Meer info

Districtshuis Hoboken
Marneflaan 3
2660 Hoboken
tel. 03 338 30 24

Verwante info: