Kasteel SorghvliedtFrederik Beyens

Zittingen, verslagen en besluiten - districtsraad Hoboken

De besluiten en de verslagen van de districtsraad en het college zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten en verslagen?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. U vindt er ook besluiten van de gemeenteraad (GR) en van het college van burgemeester en schepenen (CBS). 

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Hoboken.

Data districtsraden en raadscommissies

  Raadscommissie HobokenDistrictsraad Hoboken
maandag 13 januarimaandag 20 januari
maandag 10 februarimaandag 17 februari
maandag 9 maartmaandag 16 maart
maandag 20 aprilmaandag 27 april
maandag 18 meimaandag 25 mei
maandag 22 junimaandag 29 juni
maandag 7 septembermaandag 14 september
maandag 12 oktobermaandag 19 oktober
maandag 16 novembermaandag 23 november
maandag 7 decembermaandag 14 december

Beide vergaderingen starten telkens om 19.30 uur en vinden plaats in kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken.

Aan de raadscommissie gaat een vragenkwartiertje vooraf waarop u vragen kan stellen aan de collegeleden.

Raadscommissie en districtsraad beluisteren

Geluidsfragmenten van raadscommissie en districtsraad kunnen hier beluisterd worden.
Klik door in de linkernavigatiebalk. Eerst naar het beslissingsorgaan 'geluidsopnames' en dan op datum zoeken.

Meer info

Districtshuis Hoboken
Marneflaan 3
2660 Hoboken 
tel. 03 338 30 24
district.hoboken@antwerpen.be

Verwante info: