Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Een brandende lamp

Projectondersteuning

Wie iets organiseert voor en door Hobokenaars en daarmee het district warmer, socialer, bruisender of diverser maakt, kan rekenen op een financieel duwtje in de rug.

Om ondersteuning te krijgen bij je project, moet aan minstens twee van deze voorwaarden voldaan worden:

 • Het project staat open voor een ruim publiek.
 • Dit initiatief vergroot de kans op ontmoeting tussen Hobokense inwoners.
 • Je idee is vernieuwend en/of experimenteel.
 • Deze activiteit zorgt voor nieuwe samenwerkingen tussen verenigingen en/of individuen.
 • Het project bevordert intergenerationele of interculturele dialoog.
 • Het draagt bij tot de ontwikkeling of vorming van de Hobokenaar.
 • Het initiatief speelt in op één of meerdere noden in Hoboken.
 • Deze activiteit stimuleert ontmoeting tussen diverse gemeenschappen, culturen of doelgroepen.
 • Het project vult een blinde vlek op (inhoudelijk of geografisch) of wordt georganiseerd op een originele locatie in Hoboken.
 • Dit heeft tot doel het toegankelijk maken, structureel verbeteren of functioneel beveiligen van de lokalen van een Hobokense vereniging.
 • Het project voorziet een tijdelijke invulling van een niet-gebruikte locatie in afwachting van een nieuwe bestemming.
 • Het initiatief draagt bij aan het maken van een welvarend, warm en bruisend Hoboken.
 • Het idee draagt bij tot een positieve beeldvorming.

Er kan zowel door individuele personen als door verenigingen ondersteuning aangevraagd worden van maximum 10 000 euro.

Voor projecten waarvan de aangevraagde ondersteuning ≤ 1000 euro bedraagt, kan de aanvraag doorheen het kalenderjaar worden ingediend.

Voor projecten waarvan de aangevraagde ondersteuning > 1000 euro bedraagt, zijn er per jaar vier aanvraagrondes voor projectondersteuning, met volgende data als uiterste inschrijfdatum: 15 januari, 15 april 15 juli en 15 oktober.

Sponsorlogo op communicatiemateriaal

Het officiële logo van de stad Antwerpen - het tweekleurige A-logo - + het naamvierkant van het district vormen samen het sponsorlogo. Wanneer het district een initiatief ondersteunt, vragen we om het district als sponsor in deze communicatie op te nemen.

Als je project goedgekeurd is en je wilt dit bekend maken aan het grote publiek, gebruik dan het sponsorlogo van het district Hoboken op al je communicatiemateriaal.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

Via de databank voor verenigingen, onder de rubriek ‘districten’ - 2023 District Hoboken - projectondersteuning’.