Contacteer stad Antwerpen

Jongeren die aan het studeren zijn

Vormingsondersteuning voor Hobokense jongeren

Het district Hoboken geeft een financiële ondersteuning aan jongeren die een cursus jeugdwerk willen volgen. Zo wil het district de kwaliteit van het lokale jeugdwerk verbeteren.

Ben je al leid(st)er bij een jeugdvereniging, maar wil je extra skills leren? Wil je meer inhoud in je activiteiten steken? Wil je je ploeg beter laten samenwerken? Wil je gesprekken kunnen aangaan met tieners over moeilijke thema's als seksualiteit of armoede? Dan kan een financiële ondersteuning jou misschien wel een duwtje in de rug geven om je in te schrijven voor een cursus of vorming.

Ondersteuning kan toegekend worden aan jongeren die een cursus jeugdwerk volgen. Een cursus jeugdwerk dient om jongeren op te leiden tot vrijetijdsbegeleiders (leiders/leidsters, monitoren en animatoren) van kinderen en jongeren. Op die manier kunnen nieuwe begeleiders opgeleid worden, of kan de bestaande kwaliteit van een erkende jeugdvereniging verbeteren. Met het attest van je opleiding kan je dan terecht bij jeugddiensten, speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen of vakantieorganisaties in Antwerpen.

Wie kan ondersteuning aanvragen?

  • Jonge inwoners van Hoboken (van 15 tot 30 jaar)
  • Leden (van 15 tot 30 jaar) van een Hobokense jeugdvereniging die van het district Hoboken een ondersteuning voor hun werking krijgen

Welke cursussen worden terugbetaald?

Het district verleent ondersteuning voor cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd door landelijk erkend jeugdwerk.

Hoeveel krijg ik terugbetaald?

Maximum 200 euro.

Hoe vraag ik deze ondersteuning aan?

Aanvragen kunnen het hele jaar door aangevraagd worden via de Verenigingendatabank.

Let op!

  • De aanvraag moet worden ingediend binnen de 6 maanden na het einde van de vorming.
  • Vergeet niet je deelname-attest toe te voegen.
  • Voeg ook een ingevulde en ondertekende 'Verklaring op eer' in voor de uitbetaling op de ouderlijke bankrekening.

Meer info

Jeugddienst Hoboken
Jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof, Louisalei 7
tel. 03 292 30 31
Mail: Jeugddienst.hoboken@antwerpen.be