Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Liesbet De Groot

Wijkwerker voor Moretusburg en Hertogvelden

Liesbet De Groot is de preventiewerker in de twee wijken rondom Umicore: Moretusburg en Hertogvelden. Ze vormt een brug tussen de buurtbewoners en de deskundigen.

In de levendige wijken Moretusburg en Hertogvelden, gelegen rondom Umicore, vervult Liesbet De Groot de belangrijke rol van preventiewerker. Als een verbindende schakel tussen de buurtbewoners en deskundigen, staat ze klaar om de gemeenschap te ondersteunen. Na informatieve sessies van deskundigen blijven Hobokenaars vaak met veel vragen zitten. Liesbet neemt het initiatief door persoonlijk bij de bewoners langs te gaan, waarbij ze niet alleen kennismaakt, maar vooral luistert naar vragen over gezondheid en algemeen welzijn. Deze vragen en bezorgdheden worden zorgvuldig in kaart gebracht en vervolgens voorgelegd aan essentiële partners, waaronder huisartsen, scholen, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en medisch milieukundigen. De grootste focus ligt op ouders met kleine kinderen, omdat zij het meest kwetsbaar zijn als het gaat om mond- en handcontact. Kinderen in deze leeftijdscategorie zouden idealiter twee keer per jaar hun bloed moeten laten onderzoeken. Het langetermijndoel is om de opname van lood en andere zware metalen, zoals arseen en cadmium, te beperken.

Bij Liesbet kan je terecht voor:

  • informatie over het onderzoek naar verhoogde loodwaarden bij kinderen
  • tips om jezelf te beschermen tegen vervuiling door zware metalen.

 

Meer info

Liesbet De Groot, wijkwerker 

liesbet.degroot@logoantwerpen.be, tel. 0489 95 10 54
www.logoantwerpen.be/hoboken