Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Liesbet De Groot

Wijkwerker voor de wijken Moretusburg en Hertogvelden

Liesbet De Groot is de preventiewerker in de twee wijken rondom Umicore: Moretusburg en Hertogvelden. Ze vormt een brug tussen de buurtbewoners
en de deskundigen.

“Na een uitleg door deskundigen zitten Hobokenaars vaak met nog veel vragen. Ik ga van deur tot deur gaan om kennis te maken met iedereen en om te luisteren naar vragen rond gezondheid en het algemeen welzijn. Deze vragen en bezorgdheden breng ik in kaart en leg ik voor aan de betrokken partners. Dit zijn de huisartsen, scholen, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de medisch milieukundigen.” aldus Liesbet. “De grootste doelgroep zijn ouders met kleine kinderen omdat die het meest kwetsbaar zijn als het om mond- en handcontact gaat. Deze kinderen laten best twee keer per jaar hun bloed onderzoeken. De bedoeling is om op lange termijn de opname van lood en andere zware metalen zoals arseen en cadmium te beperken.”

Je kan bij haar terecht voor:

  • Info over het onderzoek naar verhoogde loodwaarden bij kinderen.
  • Tips om je te beschermen tegen vervuiling van zware metalen.

Meer info

Wijkwerker Liesbet De Groot, tel. 0489 95 10 54
liesbet.degroot@logoantwerpen.be
www.logoantwerpen.be/hoboken