districtshuis Hoboken
Dienstverlening Hoboken

Uw district hecht veel belang aan klantvriendelijke dienstverlening. In het Stadsloket Hoboken kan u terecht als u een afspraak hebt voor administratieve dienstverlening. Daarnaast is er kasteel Sorghvliedt waar stedelijke diensten zitten zoals ...

Loketten Stadsloket Hoboken
Stadsloket Hoboken

In het stadsloket kan u terecht voor al uw administratieve dienstverlening. Voor bijna alle producten kan u in elk stadsloket in Antwerpen terecht, ongeacht uw woonplaats.

Districtsraad Hoboken

De districtsraad bestaat uit een districtsvoorzitter en districtsraadsleden. Zij staan in voor het lokale bestuur en worden rechtstreeks verkozen. De districtsraad telt 23 leden en komt elke maand bijeen in kasteel Sorghvliedt. Een week op ...