Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

foto van de buizen van het warmtenetFluvius

Aanleg warmtenet in Hoboken

Antwerpen klimaatneutraal tegen 2050. Aan deze doelstelling van het Antwerpse stadsbestuur wil Fluvius als netbeheerder van de Vlaamse warmtenetten een flinke steen bijdragen.
Vanaf 1 MAART start Fluvius met de aanleg van een stuk van het warmtenet dat door Hoboken loopt.

Deze werken zorgen voor ernstige verkeershinder op en rond het kruispunt van de Cockerillplaats en de Kapelstraat. Je verneemt er alles over in het luik 'Hinder' in dit artikel.

Stad Antwerpen wil de CO2-uitstoot verlagen. In eerste instantie wil de stad de CO2-uitstoot met de helft verlagen in vergelijking met 2005. Het uiteindelijke doel is Antwerpen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050. Een van de klimaatactiepunten is de aanleg van een stadsbreed warmtenet.

Folder Fluvius

Wat is een warmtenet? Waarom en waar wordt het warmtenet aangelegd? Al die informatie, en meer, vind je in de folder van Fluvius hieronder.

Fasering en timing

Het aanleggen van dit stuk warmtenet gebeurt in verschillende fasen:

 • Fase 1: gestuurde boring ter hoogte van Cockerillplaats
 • Fase 2: persing onder het spoor ter hoogte van de Fodderiestraat
 • Fase 3: aanleg in open sleuf tussen persing en Cockerillplaats
 • Fase 4: gestuurde boring ter hoogte van kruispunt Schroeilaan-Scheldelei
 • Fase 5: aanleg in open sleuf Schroeilaan
 • Fase 6: aanleg in open sleuf tussen persing en gestuurde boring kruispunt Schroeilaan-Scheldelei

Voor deze verschillende fasen rekent de aannemer 10 maanden, nl. van maart 2021 tot begin 2022.

Meer details over deze fasering en timing vind je in de folder van Fluvius die als bijlage bij dit artikel wordt gevoegd. 

Hinder

In de eerste fasen is er ernstige verkeershinder om en rond het kruispunt Kapelstraat/Cockerillplaats.

 • - de Jozef Leemanslaan wordt tussen de Kapelstraat en de Vinkeveldenstraat enkelrichting en dit in de richting naar de Kapelstraat;
 • - de Cockerillplaats wordt enkelrichting en dit in de richting naar de Louisalei. Dit betekent dat de Louisalei, komend van het centrum doodlopend wordt;
 • - de Hertoglei, komende van de Louisalei wordt doodlopend. Evenmin kan u vanuit de Karel du Boislaan via de spoorwegovergang de Hertoglei inrijden;
 • - het fietspad tussen de Kapelstraat en de Hertoglei, wordt onderbroken. Fietsers moeten omrijden via de Lumbeeckstraat;
 • - ook buslijnen 13, 14, 140 en 141 worden omgeleid. Meer hierover vindt u op de site van De Lijn;

Circulatieplan

Een circulatieplan rond de werken vind je hieronder als bijlage. Je vindt er ook het signalisatieplan waar u kan zien waar de werfzone zich precies bevindt en waar de omleidingssignalisatie staat.

Via deze pagina zullen we stelselmatig blijven berichten over verkeershinder en omleidingen. Een en ander zal ook steeds worden aangekondigd in onze e-nieuwsbrief "Hobokense Werfgazet". U kan zich op de nieuwsbrief abonneren door op deze zin te klikken.  

Meer informatie

Voor meer info kan je ook steeds terecht bij ‘Communicatie en Participatie Hoboken’ op het nummer 03/338.30.16 of via mail wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be