Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

foto van de buizen van het warmtenetFluvius

Aanleg warmtenet in Hoboken

Sinds 1 maart legt Fluvius het warmtenet in Hoboken aan. Intussen is de aannemer aan nieuwe fasen in dit immense werk gekomen. De komende fases zorgen echter voor ernstige verkeershinder, meer bepaald aan de Cockerillplaats, de Harold Rosherstraat en de Schroeilaan.

Stad Antwerpen wil de CO2-uitstoot verlagen. In eerste instantie wil de stad de CO2-uitstoot met de helft verlagen in vergelijking met 2005. Het uiteindelijke doel is Antwerpen klimaatneutraal te krijgen tegen 2050. Aan deze doelstelling van het Antwerpse stadsbestuur wil Fluvius als netbeheerder van de Vlaamse warmtenetten een flinke steen bijdragen.

Het warmtenet dat Fluvius aanlegt, loopt voor een stuk op het grondgebied Hoboken. Sinds maart is de aannemer bezig met de aanleg van dit net. Vanaf 19 oktober starten enkele nieuwe fasen in dit immense werk.

Fasering en timing

Het aanleggen van dit stuk warmtenet gebeurt op verschillende plaatsen:

 • ​19/10/21 - 18/2/22: Harold Rosherstraat
  Hier worden de buizen van het warmtenet in open sleuf aangelegd. Meerbepaald in het stuk tussen de persing onder spoorweg aan de Harold Rosherstraat tot aan de onderboring van het kruispunt met de Berkenrodelei.
   
 • 19/10/21 - 18/2/22: Schroeilaan
  Hier gaat het om de aanleg van het warmtenet aan de voormalige Krugerbrug
   
 • 22/11/21 - 28/1/22: Cockerillplaats en Fodderiestraat
  Op de Cockerillplaats en in de Fodderiestraat worden er opnieuw putten gemaakt om de voorspanning op het aangelegde warmtenet te zetten. 

Hinder

Harold Rosherstraat

Voor de werken aan de Harold Rosherstraat wordt de straat voor gemotoriseerd verkeer afgesloten tussen Berkenrodelei/Scheldelei tot en met het kruispunt met Boombekelaan.

Omleiding voor het gemotoriseerd verkeer

 • Het plaatselijk verkeer van en naar de wijk Polderstad verloopt via het centrum van Hoboken, nl. via de Berkenrodelei en de Scheldelei
 • Het verkeer van en naar de industriezone Polderstad en Moretusburg is enkel mogelijk via de A12, R11, Sint-Bernardsesteenweg (N148) Van Praetstraat en Adolf Greinerstraat

Voor fietsers en voetgangers blijft de Harold Rosherstraat bereikbaar.

Schroeilaan

Ondermeer voor de nustwerken aan de Krugerbrug en de werken aan het wamtenet wordt de Schroeilaan afgesloten. Er is enkel één rijstrook voorzien voor het plaatselijk verkeer van en naar de in de straat gelegen bedrijven.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer:

 • Het plaatselijk verkeer naar de wijk Polderstad, rijdt via de Berkenrodelei, Antwerpsesteenweg, Steynstraat, Weerstandlaan, Hendriklei om de Emiel Vloorsstraat aan de andere kant van de Herenpolderbrug te bereiken;

 • Het verkeer van en naar de industriezone Polderstad en Moretusburg is enkel mogelijk via de A12, R11, Sint-Bernardsesteenweg (N148) Van Praetstraat en Adolf Greinerstraat;

Voor fietsers en voetgangers blijft de Schroeilaan en de Herenpolderbrug bereikbaar.

Cockerillplaats en Fodderiestraat

Tijdens de werken om de voorspanning op het warmtenet te zetten is de Cockerillplaats opnieuw enkelrichting. De inname van het openbaar domein in de Fodderiestraat blijft dezelfde als nu.

De verkeersafwikkeling vanaf 22/11 is als volgt:

 • Cockerillplaats is enkelrichting van de Jozef Leemanslaan naar de Louisalei;
 • Louisalei is doodlopend op de Cockerillplaats;
 • De omleiding voor het autoverkeer loopt via Kioskplaats en Kapelstraat

Fietsers volgen nog steeds de omleiding via de Lumbeeckstraat.

omleiding weken warmtenetDistrict Hoboken
Schematische weergave omleidingen werken warmtenet

Meer gedetaileerde plannetjes over deze werken vindt u als bijlage onderaan dit artikel.

Meer informatie

Voor meer info kan je ook steeds terecht bij ‘Communicatie en Participatie Hoboken’ op het nummer 03/338.30.28 of via mail wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be