Contacteer stad Antwerpen

Kruispunt Oudstrijderslaan met BroydenborglaanWim Wienen

Asfaltering Broydenborglaan

Van 24 tot 28 juni wordt de Broydenborglaan geasfalteerd en worden de fietssuggestiestroken heraangelegd. Dit brengt enige hinder met zich mee. 

Tijdens de werken is de straat vanaf de Meerlenhoflaan tot de Krijgsbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de werf geldt een parkeerverbod en opritten zijn niet bereikbaar. Gelieve je auto op tijd te verplaatsen naar een parkeerplaats die wel bereikbaar is. 

De omleiding voor gemotoriseerd verkeer en fietsers loopt vanaf de Meerlenhoflaan langs de  Nachtegaallaan, Krijgsbaan en de Moretusstraat tot aan de Marneflaan, hetzelfde in de omgekeerde richting. Het voetpad blijft beschikbaar voor voetgangers.

Hou er rekening mee dat deze timing kan wijzigen door weersomstandigheden of onverwachte ontwikkelingen.

Omleiding en werfzone werken BroydenborglaanDistrict Hoboken
Werken Broydenborglaan