Umicore en de wijk Moretusburg in Hoboken

Bekijk het luchtkwaliteitsplan van Hoboken

De Vlaamse Overheid wil de luchtkwaliteit in Hoboken in de buurt van Umicore verbeteren. Ze maakte een plan op om de concentratie aan lood te verminderen. U kan dat plan komen inkijken en vindt het ook online.

U kan het luchtkwaliteitsplan inkijken:

  • In het districtshuis van Hoboken, Marneflaan 3
  • Tijdens een infomoment op donderdag 21 september van 17 – 19 uur in een infotentje aan de hoek Baron Sadoinestraat – Lieven Bauwensstraat in Hoboken
  • Of online: www.lne.be/luchtverontreiniging-lokale-plannen

Uw mening telt

Alle burgers hebben inspraak. Bezorg ons uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 14 oktober 2017.

  • Per email: lucht@vlaanderen.be.
  • Per aangetekende brief naar: Dienst Lucht, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!