Bodemsaneringswerken terreinen Leo Bosschaertlaan en Adolf Greinerstraat

Vanaf maandag 25 september starten bodemsaneringswerken in opdracht van OVAM op twee aangrenzende terreinen van Engie-Fabricom (Leo Bosschaertlaan 2) en E. Hertsens (Adolf Greinerstraat). 

Met stookolie verontreinigde bodem wordt ontgraven, tijdelijk gestockeerd naast de ontgravingsput en twee weken later afgevoerd met een schip via de Schelde. De werken duren ongeveer 3 tot 4 weken.

Mogelijk is er geurhinder voor de bewoners aan Leo Bosschaertlaan Adolf Greinerstraat. Tijdens de werken worden luchtmetingen uitgevoerd om na te gaan of de vrijgekomen stoffen in de lucht schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners en bezoekers. Indien nodig worden op korte tijd maatregelen getroffen. 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!