De voorzitter van de Hobokense seniorenraad spreekt zijn leden toeNiko Caignie

De Hobokense seniorenraad zoekt u!

De Hobokense seniorenraad zorgt ervoor dat de stem van de Hobokense senior tot bij het districtsbestuur komt. De seniorenraad schrijft adviezen en verdedigt zo de belangen van senioren. Wilt u meedenken over thema's zoals vrije tijd, promo of openbaar domein? Laat het ons weten. 

 Laat u horen

Op dit moment zoeken we nieuwe seniorenraadsleden uit Hoboken, senioren van alle leeftijden en wijken. Woont u in Hoboken? En heeft u zin om mee te werken aan een fijn district voor senioren? 

Contacteer de seniorenconsulente via tel. 03 338 30 63 of via mail.

Wenst u zich niet te engageren voor de seniorenraad, maar heeft u specifieke expertise rond thema's zoals openbaar domein of mobiliteit bij senioren? Dan kunt u ook meewerken aan één van de werkgroepen van de Hobokense seniorenraad. Een engagement voor de seniorenraad van district Hoboken houdt enkele vergadermomenten per jaar in, vrijblijvend meehelpen aan events en informatie meebrengen naar de seniorenraad.

Voorwaarden

Om lid te worden van de Hobokense seniorenraad:

  • Moet u in Hoboken wonen
  • Minstens 55 jaar oud zijn
  • Geen lid zijn zijn van een seniorenverenging of organisatie. Iedereen kan lid worden. Een beperkt aantal plaatsen zijn vrij voor mensen met frisse ideeën en motivatie om samen een fantastisch Hoboken te maken voor senioren
  • Bent uw al lid van een seniorenvereniging? Overleg dan met uw bestuur. Bent u in een organisatie die wil samenwerken met de seniorenraad. Welkom, we bekijken samen hoe we dit aanpakken.

Wenst u zich kandidaat te stellen? Mail of bel de seniorenconsulente voor vrijdag 5 april.
U wordt uitgenodigd op een kennismakingsgesprek op 16 en 17 april in de voormiddag.

Alle gekozen leden gaan van start met de vernieuwde seniorenraad vanaf 17 juni om 9.30 uur in kasteel Sorghvliedt.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!