Zicht op een deel van de Kioskplaats met de kerk de nieuwe rijbaan en tramsporen en fietspadWim Wienen

Heraanleg Kioskplaats: wat u moet weten over fase 4

Op 4 maart start fase 4 van de werken aan de Kioskplaats. Dan wisselt de aannemer van kant en begint aan de aanleg van het voetpad, fietspad en parkeerstrook. Ook de tijdelijke rijweg verdwijnt. Er zal wel terug verkeer mogelijk zijn over de Kioskplaats in de richting van de Van Amstelstraat.

De werken

De komende weken werkt de aannemer de kant van de oneven huisnummers verder af. Hierbij zal er op vrijdag 22/2 asfalt gegoten worden. Het is essentieel dat er op deze asfaltlagen niet wordt gelopen. Ook op zaterdag 23/2 zal er gewerkt worden. Wat voor enige geluidsoverlast zou kunnen leiden. 

In fase 4 van de werken zal de aannemer het voetpad, fietspad en parkeerstrook aan de kant van de even huisnummers van de Kioskplaats aanleggen. Deze wissel van kant is ingrijpend en zal ook hinder met zich meebrengen.

De drie bomen aan de kant van de parking van de Kioskplaats worden verwijderd en vervangen. Uit trekproeven is immers gebleken dat als deze bomen in loof staan er een probleem is met de stabiliteit. 

 Autoverkeer

In fase 4 zal de Kioskplaats niet meer toegankelijk zijn via de Antwerpsesteenweg. Het stuk Antwerpsesteenweg tussen de Kioskplaats en de Maria-Henrietttalei wordt afgesloten. Ook de Dr. Coenstraat zal niet meer toegankelijk zijn vanaf de Kioskplaats. Die straat wordt tijdelijk dubbelrichting. Ook de tijdelijke weg wordt afgebroken. In de Maria-Henriëttalei wordt de rijrichting omgekeerd. Men zal er dus kunnen inrijden vanuit de Antwerpsesteenweg in de richting van de Ijskelderstraat.

De Kioskplaats zal wel opengesteld worden voor verkeer in de richting van de Van Amstelstraat. Ook het kruispunt Louisalei/Berkenrodelei wordt terug in gebruik genomen. U kan ook terug vanaf de Kioskplaats de Kapelstraat inrijden. Ook de parkeergarages aan de kant van de onevenhuisnummers zijn terug toegankelijk. Verkeer van de Kioskplaats in de richting van de Antwerpsesteenweg is niet mogelijk.En tot slot wordt de rijrichting in de Lambrechtsstraat terug hersteld zoals voor de werken.  Er is een omleiding voorzien.

Een ruwe schets van de situatie vindt u hieronder. Een uitgebreid omleidingsplan vindt u als bijlage onderaan dit artikel. 

Openbaar Vervoer

Net als bij de vorige fases rijdt tram 2 maar tot aan de zwaantjes en keert daar terug. Voorlopig stopt tram 4 nog in de Steynstraat en blijft de tijdelijke vertrekhalte in de d'Urselstraat behouden. Eind april rijdt tram 4 terug tot aan de eindhalte op de Lelieplaats. Let wel dat de halte Kioskplaats tijdelijk niet bediend wordt, want die ligt in de werfzone.

Ook buslijnen worden omgeleid. De meest actuele informatie vindt u op de site van De Lijn. Je kan je ook steeds abonneren op de elektronische omleidingsnieuwsbrief van De Lijn.

Huisvuilophaling

Huisvuilophaling gebeurt aan de uithoeken van de werf. Dus, de plaatsen die voor de vuilniskar bereikbaar zijn. Dit zijn ook de zijstraten aan de werf. Gelieve wel het vuilnis per vuilnissoort te zetten. Dus papier bij papier, restafval bij restafval,... Ingeval u een container gebruikt, is het belangrijk uw huisnummer op de container aan te brengen om misverstanden bij het binnenhalen te vermijden.

Voetpaden vrij houden

De voetpaden blijven toegankelijk. Maar omdat de werf afgebakend wordt met hekwerk zijn er geen uitwijkmogelijkheden. Daarom is het belangrijk de voetpaden vrij te houden, ook bij leveringen.

Fietsen op voetpad verboden

Tot slot merken we heel wat overlast en gevaar voor voetgangers omdat fietsers het voetpad gebruiken. We wijzen er op dat fietsen op het voetpad verboden is en bovendien gevaarlijk. U mag wel met uw fiets aan de hand over het voetpad wandelen. Let op, want er zal hierop gecontroleerd worden door de politie.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.

Deze heraanleg is mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
Walter Gijkens

Als in de Maria-Henriëttalei de rijrichting wordt omgekeerd voorspel ik meerdere ongevallen in de IJskelderstraat daar waar het verkeer komende uit de Maria-Henriëttalei het pleintje zal oprijden.