Scheldevrijstraat Pieter De Wilde

Heraanleg Scheldevrijstraat van start

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op maandag 19 februari gaat de aannemer in de Scheldevrijstraat aan de slag. De straat krijgt een volledige heraanleg, inclusief nieuwe riolering. De aannemer schat tegen december 2018 klaar te zijn.

Vanaf 19 februari 2018 krijgt de Scheldevrijstraat een volledige 'make-over'. De straat krijgt een nieuwe riolering ter vervanging van de totaal versleten riolering die er nu ligt. Maar de straat krijgt ook een totaal ander uitzicht. Naast het klassieke voetpad, komt een strook in grasbetontegels. Daarnaast wordt een parkeerstrook voorzien in kasseien. De keuze voor de grasbetontegels is onder andere ingegeven door een betere doorlaatbaarheid van de grond om bij zware regenbuien de waterproblematiek enigszins aan te pakken.

Groen

De straat zal ook vergroenen. Over de hele straatlengte worden de oude bomen gerooid en vervangen door nieuwe Esdoornen. Ook de pleintjes die hun beste tijd hebben gehad, worden opnieuw aangelegd. In de pleintjes hebben de bewoners gekozen voor de aanplanting van de Es, met planten in gemengde kleuren in de boomspiegels en Blue Prince-haagjes die doorheen het seizoen hun groene kleur niet verliezen. Aan een van de pleintjes komt er ook een speelaanleiding voor kinderen.  

Verkeersveiligheid

En uiteraard is er ook aan verkeersveiligheid gedacht. De rijbaan wordt versmald om automobilisten te verplichten snelheid te minderen. Om dezelfde reden leggen we op de kruispunten verkeersplateaus aan en komt er een voetpaduitstulping aan het begin van de Scheldevrijstraat (Grotebaan).

Zinkassen

Een van de redenen waarom de heraanleg op zich heeft laten wachten, is de aanwezigheid van zinkassen in de oude fundering. Zinkassen zijn klompvormige metaalresiduen die voor 1970 verwerkt werden in de funderingen van wegen. De aannemer zal deze zinkassen verwijderen en afvoeren. Bij het afvoeren van deze funderingen worden alle veiligheidsvoorschriften nageleefd, zoals het benevelen van de fundering en het afgedekt afvoeren. Zo worden vervuilingsrisico's  tot het absolute minimum herleid. Belangrijk om weten is ook dat deze zogenaamde zinkassen zich enkel in de wegenis bevind en dus niet in de tuinen of de voortuinen.

Fases

De aannemer zal ook gefaseerd te werk gaan. Hij start in de eerste week met het rooien van alle bomen. Vanaf 26 februari werkt hij dan aan het stuk straat tussen de Grotebaan en de Vooruitgangstraat. Ongeveer vanaf juni start de volgende fase tussen de Vooruitgangstraat en het Constantin Meunierplein. Om dan ongeveer in september te belanden aan het laatste gedeelte, namelijk  tussen het Constantin Meunierplein en de Curiestraat.
Volgens de schatting zouden de werkzaamheden in december afgerond zijn. Maar deze timing is slechts een richtlijn. De einddatum van de werken kan beïnvloed worden door de weersomstandigheden. 

Meer specifieke info vindt u in de infobrief die als bijlage bij dit artikel is gevoegd. 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!