Contacteer stad Antwerpen

Zicht op de SalesianenlaanDistrict Hoboken

Heraanleg van de Salesianenlaan

De heraanleg van de Salesianenlaan begint op 17 juni 2024. De werken worden uitgevoerd door aannemer Vermetten in 3 fasen. In dit artikel informeren we je over de eerste twee. 

De werken en timing 

Belangrijk: door omstandigheden is de start van de werken verplaatst naar 1 juli.

De verlichting en riolering van de Salesianenlaan zijn verouderd en vragen om vernieuwing. Daarnaast wordt de straat ingericht als fietsstraat om zo de grote verkeersintensiteit door de naburige scholen op te vangen. De voetpaden worden langs weerskanten breder, waarbij voetpasuitstulpingen de toegangswegen van de scholen aanduiden. Er worden nieuwe bomen aangeplant in maximaal vergroende plantvakken. Op deze manier wordt de Salesianlaan een groene en veilige straat voor de studenten en bewoners. 

De werken verlopen in 3 verschillende fasen. Tijdens de eerste fase werkt de aannemer vanaf het kruispunt met de Dokter Flemingstraat tot de Hollebeek van 17 juni tot 23 oktober. De tweede fase omvat de werken in de tweede helft van d Salesianenlaan, vanaf de Albert Einsteinlaan van 23 oktober tot 24 december. De timing is weliswaar onderhevig aan externe factoren zoals het weer. 

Karel de Grote Hogeschool krijgt er binnenkort een nieuw gebouw bij. Aannemer Vermetten houdt hier rekening mee en wacht met de bovenste laag van een deel van de rijweg aan te leggen tot de werken van de hogeschool afgerond zijn. Tijdens de derde fase van de werken zal uiteindelijk de asfaltlaag gelegd worden vanaf de Albert Einsteinlaan tot en met het nieuwe gebouw. 

Hinder 

Parkeren 

Ter hoogte van de werf kan je gedurende de werken niet parkeren. Ook de garages die uitkomen op de werf zijn niet toegankelijk. Gelieve de voertuigen te verplaatsen naar een parkeerplek die wel bereikbaar is. 

Mobiliteit 

De werfzone is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd hulpdiensten. Er is steeds een doorgang voor voetgangers en fietsers voorzien. Let wel dat de brug over de Hollebeek tijdens de eerste fase van de werken afgesloten is. Fietsers en voetgangers volgen de omleiding langs Den Brem, de Krijsbaan en vervolgens de Albert Einsteinlaan. 

Meer informatie

Voor meer informatie in verband met het ontwerp kan je de infofiche raadplegen. Hieronder kan je ook de presentatie van de startvergadering terugvinden die plaats vond op 22 mei 2024. Met vragen kan je ons contacteren op het mailadres wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.