de vijf districtsraadsleden op een rijtje Pieter De Wilde

Installatie districtsbestuur Hoboken

23 raadsleden legden op dinsdag 8 januari 2019 de eed af voor de nieuwe Hobokense districtsraad. 15 leden zijn nieuwkomers. N-VA, sp.a en CD&V zijn de coalitiepartners voor de komende zes jaar.

Op dinsdag 8 januari legden 23 raadsleden in Hoboken hun eed af. Verder werden de nieuwe districtscollegeleden en de voorzitter van de districtsraad officieel verkozen.

Met 12 raadsleden vormen N-VA, s.pa en CD&V de meerderheid. Groen, PVDA, Vlaams Belang en D-SA vormen de oppositie.

Na de installatie van de districtsraad werd het districtscollege samengesteld. Het zal gevormd worden door Kathelijne Toen (N-VA), Paul De Ranter (N-VA), Tom De Boeck (sp.a), Carine Leys (N-VA) en Carolyn Krekels (CD&V).

Kathelijne Toen werd tijdens de eerste zitting van het districtscollege op dinsdag 8 januari voorgedragen als districtsburgemeester.  Op deze zitting werden de bevoegdheden van het districtscollege eveneens officieel bevestigd.
De volgende districtsraad vindt plaats op maandag 18 februari 2019 om 19.30 uur met als agendapunt de bespreking van het bestuursakkoord.

Het bestuursakkoord vindt u hier terug.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!