Kioskplaats werf Wim Wienen

Kioskplaats: Mogelijks 4 dagen nachtwerk

De werken aan de Kioskplaats vorderen. De aannemer is nu zo ver dat hij voor de aanleg van de sporen en de rijweg beton zal storten. Dit kan echter tot bijkomende hinder leiden.

De werken

Over de ganse lengte van Kioskplaats tussen de Kapelstraat en de Berkenrodelei, inclusief het kruispunt van de Kioskplaats/Louisalei/Antwerpsesteenweg moet de aannemer een betonlaag storten.

Het storten van beton is weersgevoelig. Als de weersomstandigheden het toelaten zal de aannemer deze werken uitvoeren op 6/12, 11/12, 14/12 en 19/12.

Hinder

Deze werken kunnen extra hinder met zich meebrengen. Het aanleggen van een weg in beton is immers een delicaat werk. Daarom zal er op die dagen reeds om 6.00 uur activiteit op de werf zijn. Deze werken kunnen niet stilgelegd worden. De kans bestaat dat de aannemer ’s avonds en ’s nachts moet verder werken aan het betonneren. Dit kan voor wat geluidshinder zorgen.

Let wel, dit is niet alle dagen het geval, maar slechts op de dagen dat het beton gestort wordt. Dus op 6/12,11/12,14/12 en 19/12.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.

Deze heraanleg is mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

sponsorlogos
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!